Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

ECCO Group austab teie privaatsust ja kohustub kaitsma nende, kes end ettevõttes ECCO Group registreerivad või end sellega mõnel muul viisil seovad, privaatsust ja konfidentsiaalset teavet.
Privaatsuspoliitika teavitab teid, kuidas toimub teilt isiku- ja muude andmete kogumine ning kuidas me neid kasutame. Palun leidke pisut aega Privaatsuspoliitika lugemiseks.

Laste privaatsus

Igaüks, kes sisestab ECCO veebilehele oma isikuandmed, tagab ja lubab, et ta on 15-aastane või vanem. ECCO ei kavatse koguda isikutuvastusandmeid kelleltki, kes on alla 15-aastane. Kui olete noorem kui 15, palume teil seda registraatorit ühegi ECCO veebilehe teenuse jaoks mitte kasutada.

ECCO ei kogu teadlikult mingisugust teavet kelleltki, kes on vähem kui 15 aastat vana, ilma tema vanemate või seadusliku hooldaja loata.

Väga noorte inimeste privaatsuse kaitsmine on eriti oluline. Seetõttu ei kogu ega säilita me oma veebilehel kunagi teavet neilt, keda teame olevat alla 15 aasta vanused, ja ükski meie veebilehe osa ei ole tehtud alla 15-aastaste ligimeelitamiseks.

Isikuandmete tüüp ja kasutamine

Veebilehel pakutavate ECCO teenuste kasutamiseks peate esitama sellised andmed nagu teie eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, postiaadress ja telefoninumber. Kogume ainult selliseid andmeid, mida te olete nõus meie veebilehel registreerudes vabatahtlikult sisestama.

Me võtame vastu ja salvestame igasugused andmed, mille te olete sisestanud ükskõik millisel registreerumislehel. Teie osavõtt on täiesti vabatahtlik ja seetõttu võite valida, kas soovite neid andmeid avaldada või mitte. Kui mingi osa andmetest on nõutav ja mingi osa valikuline, varustame me nõutavad andmed vastava tähistusega.

Teie isikuandmeid ei kasutata ühelgi muul põhjusel peale teie registreerumiseks kasutataval lehel öeldu.

Kolmandad osapooled

ECCO ei müü, levita, avalda ega avalikusta teie isikut tuvastavaid andmeid ilma teie selgesõnalise loata kellelegi väljaspool ettevõtet ECCO Group.

Teie andmeid ei jagata ühegi kolmanda poolega, v.a siis, (i) kui olete lubanud seda kooskõlas privaatsuspoliitikaga, et meil oleks võimalik teile teie soovitud teenuseid osutada ja (ii) kui meid kohustavad seda tegema kohtu- või valitsusinstitutsioonid.

Aeg-ajalt võime enda nimel ülesannete täitmiseks kasutada teisi ettevõtteid ja isikuid (nt e-posti edastamiseks palgatud ettevõtted). Neil on oma ülesannete täitmiseks juurdepääs teie isikuandmetele, kuid nad ei tohi kasutada seda teavet ühelgi muul otstarbel. Sellistel juhtudel on meil teenusepakkujaga mitteavalikustamisleping, millega kindlustame, et teie kontaktandmed on kaitstud ja et neid ei väärkasutata.

Isikuandmeid ei edastata ühelegi teisele üksusele, riigile või territooriumile, kui nõutava andmekaitse taseme säilitamiseks ei ole kasutusele võetud mõistlikke ja asjakohaseid samme.

Küpsiste kasutamine

ECCO võib paigutada teie arvutisse väikesi andmefaile („küpsiseid”), mis võimaldavad meil teid ära tunda iga kord, kui külastate meie veebilehte. Seda tehes on meil võimalik jälgida veebilehte läbivat liiklust ja muuta seda kasutajasõbralikumaks. Ühtlasi kogume me kas küpsiste või veebilogidega kasutajate IP-aadresse ja individuaalsete kasutajate määratletud logimisaegu. Küpsistes ei salvestata kunagi isikuandmeid.

IP (internetiprotokolli) aadress on number, mis määratakse teie arvutile interneti kasutamisel. Teie IP-aadress ei sisalda mitte mingisugust teid puudutavat personaalset teavet. ECCO kogub IP-aadresse süsteemihalduse otstarbel, koondteabe edastamiseks juhatusele ning vabatahtliku osalemise („opt-in”) taotluse kehtivuse tagamiseks (nt kliendi nõusolek taotletud teabe saamiseks).

Teil on alati võimalus küpsised registreerumisel või muul viisil ECCO veebilehega suheldes inaktiveerida. Ainsad andmed, mida me oma andmebaasis säilitame, on need, mille sisestasite registreerumisvormi täites.

Google Analytics

See veebileht kasutab Google, Inc. ("Google") pakutavat veebianalüüsi teenust Google Analytics. Google Analytics kasutab „küpsiseid“ ehk teie arvutisse seatavaid tekstifaile, mis aitavad veebilehel analüüsida selle kasutajate tegevust. Küpsise loodud teave teie kasutusharjumuste kohta veebilehel (sealhulgas teie IP-aadress) edastatakse Google'i serveritele Ameerika Ühendriikides, kus see teave ka säilitatakse. Google kasutab seda teavet teie kasutusharjumuste hindamiseks veebilehel, koostab veebilehe operaatoritele tegevusraporteid ning pakub teisi veebilehel toimuva tegevuse ja internetikasutusega seotud teenuseid. Google võib seda teavet edastada ka kolmandatele pooltele, kui seda nõuab seadus või kui kolmandad pooled töötlevad teavet Google'i nimel. Google ei seosta teie IP-aadressi teiste Google'i valduses olevate andmetega. Saate küpsistest keelduda, kui valite oma brauseris vastavad seaded. Kui te aga seda teete, siis ei pruugi te saada kasutada kõiki selle veebilehe funktsioone. Seda veebilehte kasutades nõustute sellega, et Google töötleb teie andmeid ülal sätestatud viisi ja eesmärkide kohaselt. 

Värskendage oma isikuandmeid

ECCO vajab teie abi, et kindlustada teie ECCOle esitatud isikuandmete õigsus ja ajakohastatus.

Kui soovite parandada ja värskendada mingit osa oma isikuandmetest, võite teha seda kontaktide osas oleval kontaktivormil või meiega e-posti aadressil otse ühendust võttes.

Kui soovite oma registreeringut tühistada, võite teha seda kontaktide osas oleval kontaktivormil või meiega e-posti aadressil otse ühendust võttes. Seoses registreeringu tühistamisega ei säilitata ka teie isikuandmeid (välja arvatud siis, kui seda nõuab seadus).

Turvalisus

Teie isikuandmeid kaitstakse paroolidega varustatud turvalises andmebaasis. Kuigi ükski turvasüsteem ei ole tõrkekindel, kasutab ECCO mõistlikke meetmeid, et kindlustada meie võrgu ja andmebaasi turvalisus.

ECCO hooldab oma andmebaasi lehepõhiselt, et ennetada kõrgel tasemel internetiturvalisusega volitamata juurdepääsu.

ECCO soovitab teil muudatustest teadasaamiseks aeg-ajalt Privaatsuspoliitika üle vaadata.

Kuigi me teeme pingutusi, et teie isikuandmeid kaitsta, ei saa ECCO kindlustada või tagada teie edastatud andmete turvalisust ning te teete seda seega omal vastutusel.

Privaatsuspoliitika muudatustest teavitamine

ECCO avaldab kõik selle poliitika muudatused oma veebilehel enne, kui need jõustuvad. Nagu alati: kui te ei nõustu ECCO privaatsuspoliitikas tehtud muudatustega, võite nõuda oma isikuandmete kustutamist meie failidest.