Tasuta kättetoimetamine ja lihtne tagastamine

Privaatsuspõhimõtted

PALUN LUGEGE ENNE VEEBILEHE KASUTAMIST HOOLIKALT KÄESOLEVAID PRIVAATSUSPÕHIMÕTTEID

ECCO Europe AG, mille registreeritud aadress on Rothusstrasse 17, 6331 Hünenberg, Šveits (edaspidi „ECCO“, „meie“, „meid“ ja „me“), austab teie privaatsust ja võtab oma vastutust tõsiselt.

Käesolevates privaatsuspõhimõtetes kirjeldatakse, kuidas kogume teavet seoses teie suhtlusega meiega, nt. kui kasutate meie veebisaite ja mis tahes muid mikrosaite või mobiilseid veebisaite („veebisait“), teavet, mida jagate meiega ECCO omandis olevat ja hallatavat jaemüügipoodi (edaspidi „ECCO kauplused“) külastades, kasutades meie mobiilirakendusi, mille teeme kättesaadavaks teie isiklikku seadmesse allalaadimiseks („rakendused“), kui kasutate oma ECCO liikmekontot mis tahes ECCO kanalis, või teavet, mida meiega jagate, kui külastate meie Facebooki, Instagrami, TikToki, Pinteresti ja muid sotsiaalmeediaplatvorme („sotsiaalmeedia leheküljed“). Lisaks kirjeldatakse nendes privaatsuspõhimõtetes, kuidas me seda teavet kasutame ja jagame. Palun võtke aega ja lugege need privaatsuspõhimõtted põhjalikult läbi.

Privaatsuspõhimõtetega soovime tagada, et saate piisavat teavet oma isikuandmete kogumise ja töötlemise kohta, sealhulgas sellist infot, millest oleme kohustatud teid teavitama vastavalt kehtivatele isikuandmete kaitse eeskirjadele, sealhulgas ELi määrusele nr 2016/679 („isikuandmete kaitse üldmäärus“, „GDPR“).

Nendes privaatsuspõhimõtetes kasutame mõistet „isikuandmed“ sünonüümselt mõistega „isiklik teave“ või sarnaste väljenditega, nagu on määratletud kohaldatavates isikuandmete kaitse eeskirjades, ning need on teave, mille abil on võimalik otseselt või kaudselt tuvastada konkreetne isik või leibkond, mis on selle isiku või leibkonnaga seotud, mis seda kirjeldab või mida on mõistlikult võimalik otseselt või kaudselt konkreetse isiku või leibkonnaga seostada.

Uuendame käesolevaid privaatsuspõhimõtteid perioodiliselt ja avaldame uuendused veebisaidil. Lisaks võidakse käesolevaid privaatsuspõhimõtteid aeg-ajalt täiendada või muuta muude „privaatsusteadetega“, mis avaldatakse veebisaidil või veebisaidi konkreetsetel lehekülgedel või muudes kanalites, mille kaudu teiega suhtleme. Privaatsuspõhimõtetes kirjeldatakse üksikasjalikumalt teavet, mida kogume veebisaidi, rakenduse või muude kanalite konkreetsetel lehekülgedel või jaotistes, mille kaudu teiega suhtleme. 

1. MEIE KONTAKTANDMED 

Käesolevas dokumendis kirjeldatud isikuandmete vastutav töötleja on ECCO Europe AG, mille registreeritud aadress on Rothusstrasse 17, 6331 Hünenberg, Šveits, kui käesolevas dokumendis ei ole märgitud teisiti. Allpool olevate jaotise avamisel saate rohkem teavet selle kohta, kuidas meiega ühendust võtta.

1.1. Vastutava(te) töötleja(te) ja määratud esindaja isikuandmed

Kui mujal ei ole sätestatud teisiti, on juriidiline isik, kes vastutab teie isikuandmete kogumise ja töötlemise eest käesolevate privaatsuspõhimõtete alusel („vastutav töötleja“):

ECCO Europe AG  Rothusstrasse 17  6331 Hünenberg  Šveits  E-post: legal@ecco.com  

ECCO Europe AG on määranud Euroopa Liidus järgmise esindaja. Määratud esindaja on volitatud tegutsema vastutavale töötlejale lisaks või tema asemel eelkõige järelevalveasutuste ja andmesubjektide poole pöördumisel kõigis küsimustes, mis on seotud vastutava töötleja poolse isikuandmete töötlemisega.

ECCO Sko A/S Industrivej 5 6261 Bredebro Taani E-post: legal@ecco.com. Telefon: +45 7491 1625  

1.2. Meie kontaktandmed 

Kui teil on küsimusi või teil on vaja meiega ühendust võtta, palume teil tungivalt võtta meiega ühendust meie klienditeenindajate kaudu järgmiste kanalite kaudu.

E-post: klienditeenindus@ecco.com Telefon: +372 602 8402 Kirjalikult: ECCO Europe Service Center sp. z o.o., Żwirki i Wigury 16B, 02 - 092 Warszawa, Poland, attn.: Customer Care   

1.3. Kontserni andmekaitseametniku kontaktandmed 

Meie kontserni andmekaitseametnikuga saab ühendust järgmisel viisil.   

E-post: legal@ecco.com Telefon: +45 7491 1733 Kirjalikult: ECCO Holding A/S, Legal Department, Industrivej 5, 6261 Bredebro, Denmark attn.: Group Privacy Officer    

2. KUIDAS ME KOGUME JA KASUTAME TEIE ISIKUANDMEID 

Kui te meiega suhtlete, kogume teie kohta isikuandmeid ja kasutame neid erinevatel eesmärkidel, näiteks selle veebisaidi ja rakenduse käitamiseks, võimaldades teil kasutada meie erinevaid teenuseid, sealhulgas meie veebipoodi, liikmeprogrammi, uudiskirja tellimise teenust, meie juures kontosid luua või meie klienditeenindusega ühendust võtta. Kasutame teie isikuandmeid ka selleks, et hinnata teie isiklikke huve ja eelistusi, et isikupärastada teie veebisaidi kasutuskogemust ja parandada meie teenuseid ning pakkuda teile teenuseid, mis on paremini kohandatud teie huvidele ja eelistustele.

Kui teil palutakse teavet jagada, on see vabatahtlik. Teave võib siiski olla seadusest tulenevatel, lepingulistel või praktilistel põhjustel vajalik. Me märgime alati selgelt, kas teave on kohustuslik. Kui keeldute avaldamast teavet, mida peame kohustuslikuks, võib juhtuda, et me ei saa teile pakkuda soovitud teenuseid (nt uudiskirja tellimine, liikmeks hakkamine või ostude tegemine meie veebipoes).

Selleks, et aidata meie teenuseid ja teiega suhtlemist isikupärastada ja pidevalt parandada, näiteks meie uudiskirjade kaudu, võime aeg-ajalt küsida teavet teie isiklike huvide, demograafiliste andmete või teie kogemuste kohta meie toodete ja teenustega. See täiendav teave on alati vabatahtlik ja seda kasutatakse ainult meie toodete ja teenuste täiustamiseks.

Viis, kuidas teie isikuandmeid kogume ja kasutame, sõltub sellest, kuidas te meiega suhtlete ja milliseid teenuseid kasutate.

Oleme kindlalt veendunud ja pühendunud oma valduses ja kontrolli all olevate isikuandmete kaitsmisele ning seetõttu oleme rakendanud asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid loata või ebaseadusliku töötlemise ning juhusliku kadumise, hävimise või kahjustumise eest.

Allpool olevaid jaotisi avades saate lähemalt lugeda, kuidas me erinevates olukordades teie isikuandmeid kogume ja töötleme, sealhulgas tutvuda töödeldavate isikuandmete üldkategooriate, nende isikuandmete allikatega, mida me ei saa otse teie käest, isikuandmete töötlemise eesmärkidega ja töötlemise õiguslike alustega.    

2.1. Kuidas me teie isikuandmeid kogume 

Võime siin kirjeldatud isikuandmeid koguda otse teilt, meie kolmandatest osapooltest partneritelt või küpsiste või muude automatiseeritud vahendite abil. Allikad võivad olla järgmised. 

  • Teie: kogume teavet otse teilt, kui te: sooritate ostu, külastate kauplust, võtate meiega ühendust küsimuste või kommentaaride esitamiseks, laadite sisu üles meie veebisaidile, rakendustele või sotsiaalmeedia lehekülgedele, osalete meie võistlustel, loosimistel või muudes kampaaniates, lisate tooteid ostukorvi, registreerute ECCO liikmeks, vastate küsitlusele, teete tootearvustuse, annate nõusoleku tekstisõnumi kaudu, kandideerite tööle või täidate meie veebisaidil, rakendustes või sotsiaalmeedia lehekülgedel mis tahes vormi. 

  • Teie seade või brauser: teatud teavet kogutakse ja analüüsitakse automaatselt teie seadmest või brauserist, kui külastate meie veebisaiti, kasutate meie rakendusi, suhtlete meie sotsiaalmeedia lehekülgede või veebireklaamiga või avate meie e-kirju. 

  • Kolmandad osapooled: teeme koostööd kolmandate osapooltega, kes pakuvad meile teenuseid, näiteks analüüsi- või reklaamifirmad, andmevahendajad jne. Need kolmandad osapooled jagavad kogutud teavet meiega. Teie andmeid võivad koguda ja töödelda ka kolmandad osapooled, näiteks teie valitud makseteenuse pakkujad, kes töötlevad teie andmeid iseseisvalt vastavalt oma isiklikele isikuandmete puutumatust käsitlevatele teadetele. 

  • Sotsiaalmeediaplatvormid: sotsiaalmeediaplatvormid jagavad ECCOga teavet, mis on tavaliselt koondatud ja ei sisalda isikuandmeid. Lisateavet selle kohta, kuidas konkreetsed sotsiaalmeediaplatvormid teie andmeid koguvad ja kasutavad, saate nende privaatsuspõhimõtete ja seadistustega tutvudes. Kui võtate meiega ühendust meie sotsiaalmeedia lehekülgede kaudu, et esitada kaebus või teenuspäring, siis kogume sotsiaalmeedia leheküljelt sellise kaebuse või teenuspäringuga seotud teavet. 

  • Küpsised: ECCO kasutab küpsiseid (väikeseid faile, mis salvestatakse teie seadmesse või veebilehitsejasse), pikslisilte (pisikesi graafilisi kujutisi, mis on integreeritud veebilehte või e-kirjal), veebimajakaid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid, et koguda automaatselt teavet, kui külastate meie veebilehte, kasutate meie rakendusi või suhtlete meiega e-kirja teel. Küpsiste kasutamise kaudu saame aja jooksul siduda teabe teie suhtluse kohta meie veebisaidi, rakenduste või e-kirjadega, näiteks milliseid lehekülgi te külastate, milliseid linke kasutate ja kui kauaks te igale leheküljele jääte. Samuti sõlmime lepingu kolmandatest isikutest reklaami- või analüüsifirmadega, et edastada teile veebireklaame teistel veebisaitidel. Need ettevõtted kasutavad küpsiseid või sarnaseid tehnoloogiaid, et koguda teavet teie suhtluse kohta meie veebisaidi ja rakenduste ning muude veebisaitidega. Nimetatud reklaamiettevõtted võivad kasutada ja jagada kogutud teavet, et pakkuda teie huvidele paremini kohandatud reklaami. Saame kolmandatelt osapooltelt koondteavet, mis aitab mõista, kui hästi meie reklaamid töötavad. Meie või kolmandate isikute poolt küpsiste või sarnaste tehnoloogiate abil kogutud teave võib olla seotud muu teabega, mida teie kohta kogume. 

  • Avalikult kättesaadavad andmed: võime kombineerida teie poolt meile esitatud teavet avalikult kättesaadavate andmete ja andmetega, mida kogume ECCO kauplustes, meie turundusüritustel või saame muudest allikatest. 

2.2. Teave küpsiste kohta 

See veebisait ja meie rakendused kasutavad 1. ja 3. osapoole küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid, et optimeerida kasutajakogemust ning kasutada neid statistilistel ja turunduslikel eesmärkidel. Rohkem teavet küpsiste ja selle kohta, kuidas saate neid hallata ja tagasi lükata, saate lugeda meie veebisaidilt ja rakenduses olevast küpsiste teabest.  

Allpool saate lugeda rohkem teavet isikuandmete liikide ja nende erinevatel eesmärkidel kasutamise õigusliku aluse kohta, kui olete andnud nõusoleku küpsiste kasutamiseks järgmistel juhtudel.

Teie kasutajakogemuse optimeerimine meie veebisaidil või rakenduses:  

  • Isikuandmed, mida selleks töötleme, on järgmised: 

    • IP-aadress 

    • Andmed teie käitumise kohta meie veebisaidil 

    • Kas olete teinud ostu 

    • Külastatud leheküljed 

  • Selle töötlemise õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a), nimelt teie antud nõusolek kasutada funktsionaalseid, statistilisi ja/või turundusküpsiseid. 

Andmete jagamine kolmandatest osapooltest reklaami- ja analüüsiettevõtetega, et näidata teile reklaame teistel veebisaitidel ja saada aru, kui tõhusalt meie reklaamid töötavad.  

  • Sõlmime lepingud kolmandatest osapooltest reklaami- või analüüsiettevõtetega, et edastada teile veebireklaame teistel veebisaitidel. Need ettevõtted kasutavad küpsiseid või sarnaseid tehnoloogiaid, et koguda teavet teie suhtluse kohta meie veebisaidi ja rakenduste ning muude veebisaitidega. Nimetatud reklaamiettevõtted võivad kasutada ja jagada kogutud teavet, et pakkuda teie huvidele paremini kohandatud reklaami. Saame kolmandatelt osapooltelt koondteavet, mis aitab mõista, kui hästi meie reklaamid töötavad. Meie või kolmandate isikute poolt küpsiste või sarnaste tehnoloogiate abil kogutud teave võib olla seotud muu teabega, mida teie kohta kogume. Isikuandmed, mida selleks töötleme, on järgmised: 

    • IP-aadress 

    • Andmed teie käitumise kohta meie veebisaidil 

    • Kas olete teinud ostu 

    • Külastatud leheküljed 

Selle töötlemise õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a), nimelt teie antud nõusolek kasutada turundusküpsiseid. 

Üldised turundusuuringud, profiilide koostamine ja meie veebisaitide, rakenduste ja teenuste pakkumise kohandamine või parandamine 

  • Üldise turundusuuringu läbiviimiseks kasutame kõiki teie kohta kogutud andmeid, nagu on kirjeldatud käesolevas jaotises. Võime kasutada ka teie kohta muude kanalite kaudu kogutud teavet, nagu on kirjeldatud JAOTISES 2.9 (PROFILEERIMINE TURUNDUSOTSTARBEL)

  • Selleks, et saaksime teie kaupluse, veebisaidi ja/või rakenduse kasutuskogemusi isikupärastada, kohandada tulevaste uudiskirjade ja liikmekonto sisu paremini teie huvidele vastavaks ning pakkuda teile isikupärastatud pakkumisi, võime luua ka profiile ja suunamisi, mis põhinevad eespool käesolevas jaotises kirjeldatud isikuandmetel ja muudes kanalites teie kohta kogutud teabel, nagu on kirjeldatud JAOTISES 2.9 (PROFILEERIMINE TURUNDUSOTSTARBEL)

2.3. Uudiskirjade tellimisel

Teil on võimalus registreeruda, et saada e-posti ja tekstisõnumite (SMS) teel teavet ECCO toodete (kingade, kottide, nahktoodete ja nendega seotud aksessuaaride), teenuste, konkursside ja kampaaniate kohta meilt ja teistelt ECCO partneritelt („uudiskirjad“). Palun klõpsake siia, et saada ülevaade asjaomastest ECCO sidusettevõtetest. Asjaomaste ECCO sidusettevõtjate nimekirja uuendatakse regulaarselt, kui selles toimuvad muudatused.

Saadame teile uudiskirju ja muid turundusmaterjale ainult siis, kui olete selleks konkreetse nõusoleku andnud.

Allpool saate lugeda rohkem teavet isikuandmete liikide ja nende erinevatel eesmärkidel kasutamise õigusliku aluse kohta, kui olete uudiskirja saajaks registreerunud.  

Registreerimine, e-posti kehtivuse kontrollimine ja asjakohase uudiskirja saatmine  

  • Isikuandmed, mida me selleks töötleme, on kohustuslikud andmed, mille olete meile esitanud uudiskirja tellimisel:

    • eesnimi 

    • perekonnanimi 

    • e-posti aadress 

  • Selle töötlemise õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a), nimelt nõusolek, mille olete andnud uudiskirjade saamiseks registreerudes. 

Meie teenuste ja pakkumiste kohandamine teile sobivaks (teile saadetavate uudiskirjade personaliseerimine)  

  • Isikuandmed, mida me selleks töötleme, on kohustuslikud ja mittekohustuslikud andmed, mille olete meile esitanud uudiskirja tellimisel:

    • eesnimi 

    • perekonnanimi 

    • e-posti aadress 

    • sugu 

    • jalanumber 

    • telefoninumber 

  • Selle töötlemise õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f), nimelt meie õigustatud huvi parandada meie teenuseid ja pakkuda teile teie segmendile kohandatud sisu. 

Uudiskirjade jälgimine üldiste turundusuuringute läbiviimiseks ning uudiskirjade levitamise ja kasutamise optimeerimiseks  

  • Isikuandmed, mida selleks töötleme, on järgmised:

    • jälgimispikslid* (lisatud uudiskirjale), mida kasutatakse isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks, näiteks teabe kogumiseks selle kohta, millal te avasite e-kirja ja millistele linkidele te e-kirjas klõpsasite. *Jälgimispiksel on miniatuurne graafika e-kirjades, mis saadetakse HTML-vormingus, et võimaldada logifailide salvestamist ja analüüsi. See võimaldab online-turunduskampaaniate edukuse või ebaõnnestumise statistilist analüüsimist. Sisseehitatud jälgimispiksli alusel võime näha, kas ja millal saaja e-kirja avas ja milliseid e-kirjas olevaid linke ta kasutas.  

  • Selle töötlemise õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f), nimelt meie õigustatud huvi mõista klientide käitumist ja huve ning tagada ECCO toodete ja teenuste tõhus turundus ja reklaam. 

Üldised turundusuuringud, profiilide koostamine ja meie veebisaitide, rakenduste ja teenuste pakkumise kohandamine või parandamine  

  • Üldise turundusuuringu läbiviimiseks kasutame kõiki teie kohta kogutud andmeid, nagu on kirjeldatud käesolevas jaotises ülalpool. Võime kasutada ka teie kohta muude kanalite kaudu kogutud teavet, nagu on kirjeldatud JAOTISES 2.9 (PROFILEERIMINE TURUNDUSOTSTARBEL).

  • Selleks, et saaksime teie kaupluse, veebisaidi ja/või rakenduse kasutuskogemusi isikupärastada, kohandada tulevaste uudiskirjade ja liikmekonto sisu paremini teie huvidele vastavaks ning pakkuda teile isikupärastatud pakkumisi, võime luua ka profiile ja suunamisi, mis põhinevad eespool käesolevas jaotises kirjeldatud isikuandmetel ja muudes kanalites teie kohta kogutud teabel, nagu on kirjeldatud JAOTISES 2.9 (PROFILEERIMINE TURUNDUSOTSTARBEL).

  • Selle töötlemise õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f), nimelt meie õigustatud huvi mõista klientide käitumist ja huve ning tagada ECCO toodete ja teenuste tõhus turundus ja reklaam. 

2.4. ECCO liikmelisuse korral 

ECCO liikmeks registreerudes palutakse teil esitada teatud põhiteave, et luua ja kasutada kontot ja liikmeks saamise programmi. Võime anda teile võimaluse esitada ka muid täiendavaid andmeid peale nende, mille oleme selgelt kohustuslikuks märkinud. Soovitame hoida ECCO liikmeandmed alati ajakohasena.

Saate kasutada ECCO liikmelisust oma kontoandmete haldamiseks ja meile täiendavate andmete esitamiseks, mis aitavad meil parandada pakutavaid teenuseid ja pakkumisi. Teil on juurdepääs ka teatavatele tehinguandmetele oma hiljutiste ostude ja tagastuste kohta. Lisaks on teil juurdepääs kogu oma liikmeteabele, sealhulgas tasandi tasemele, punktidele, olemasolevatele preemiatele ja mis tahes muule teabele, mis on seotud teie isikliku liikmeprofiiliga. Võime teilt perioodiliselt küsida lisateavet, et parandada pakutavaid personaalseid pakkumisi ja sisu.

Selleks, et tagada teile suurem turvalisus internetis, võib juurdepääs teie isikuandmetele meie veebisaitide ja rakenduse teatud osades olla kaitstud teie valitud parooliga. Soovitame tungivalt oma salasõna vaid enda teada hoida. Me ei palu teil kunagi oma salasõna avaldada.

Oma ECCO-kontot saate hallata, logides kontole sisse. Palun vaadake ka JAOTIST 5 (TEIE ÕIGUSED NING NÕUSOLEKUTE TÜHISTAMINE JA TELLIMUSEST LOOBUMINE).

Allpool saate lugeda rohkem teavet isikuandmete liikide ja õigusliku aluse kohta andmete kasutamise erinevate eesmärkide kohta, kui teil on ECCO liikmelisus.

ECCO liikmekonto loomine ja selle teile kättesaadavaks tegemine.  

  • Kohustuslikud isikuandmed, mida esitate meile ECCO liikmeks registreerimisel, on järgmised:

    • eesnimi

    • perekonnanimi

    • e-posti aadress

    • parool

Me ei saa teid liikmeks registreerida ega teile kontot kättesaadavaks teha, kui te ei esita meile kohustuslikke andmeid. 

  • Selle töötlemise õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a), nimelt nõusolek, mille olete andnud konto loomisel.   

Et pakkuda teile ECCO liikmesuse raames lisateenuseid.  

  • Kui olete ECCO liige, salvestame ja saate juurdepääsu järgmistele andmetele:

    • tehinguandmed teie hiljutiste ostude kohta 

    • tehinguandmed teie hiljutiste tagastuste kohta  

    • liikmelisuse teave, sealhulgas tasand, punktid ja saadud preemiad 

  • Ka kauplustel on juurdepääs teie liikmeandmetele, sealhulgas järgmistele andmetele:

    • tehinguandmed teie hiljutiste ostude kohta 

    • tehinguandmed teie hiljutiste tagastuste kohta  

    • liikmelisuse teave, sealhulgas tasand, punktid ja saadud preemiad 

  • ECCO Walks: kui kasutate funktsiooni ECCO Walks, kogume järgmisi andmeid:

    • teie jalutuskäigu marsruut, sealhulgas asukohaandmed, et veenduda, et järgite valitud marsruuti,

    • sammude arv. Samuti pakume teile soovitatud marsruute ja tooteid, mis põhinevad teie eelistustel ja varasematel valikutel.  

  • Selle töötlemise õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f), nimelt meie õigustatud huvi pakkuda teile juurdepääsu teabele meiega tehtud tehingute ja teie liikmelisuse kohta.  

Et edastada teile tõuketeateid, millega teavitada teid liikmelisusest, kampaaniatest ja teenustesõnumitest  

  • Kui olete andnud nõusoleku tõuketeadete saamiseks, saadame teile rakenduse kasutamisel tõuketeateid, et suhelda teiega tellimuste, jalutuskäikude, liikmepreemiate, ürituste ja kampaaniate teemal ning edastada teenusesõnumeid. Tõuketeadete saatmiseks kasutame teavet järgmise kohta: 

    • vanus 

    • sugu 

    • sünniaeg 

    • teave perekonna kohta 

    • jalanumber 

    • tarne- ja arveldusaadress  

    • muud demograafilised andmed või teave teie huvide ja ostueelistuste kohta  

    • teave seadme kohta 

    • liikmelisuse teave, sealhulgas tasand, punktid ja saadud preemiad 

  • Saate tõuketeated igal ajal välja lülitada, minnes oma mobiilseadme jaotisse „Seaded“. Palun arvestage, et kui lülitate tõuketeated välja, võib meil olla vaja teiega ühendust võtta e-posti teel, et edastada olulisi teateid seoses teie ECCO konto ja ostudega. 

  • Selle töötlemise õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f), nimelt meie õigustatud huvi parandada meie teenuseid ja pakkuda teile teie segmendile kohandatud sisu. 

  Et parandada teile suunatud teenuseid ja pakkumisi.   

  • Võime anda teile ka võimaluse jagada meiega järgmisi lisaandmeid peale nende, mille oleme selgelt kohustuslikuks märkinud:

    • telefoninumber 

    • vanus 

    • sünniaeg 

    • sugu 

    • teave perekonna kohta 

    • jalanumber 

    • tarne- ja arveldusaadress  

    • eelistatud kauplus 

    • liikmelisuse teave, sealhulgas tasand, punktid ja saadud preemiad 

    • muud demograafilised andmed või teave teie huvide ja ostueelistuste kohta. On teie enda valida, kas soovite neid andmeid meiega jagada.  

  • Selle töötlemise õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f), nimelt meie õigustatud huvi parandada meie teenuseid ja pakkuda teile teie segmendile kohandatud sisu. 

Et pakkuda teile meie kaupluste külastamisel paremaid teenuseid  

  • Et pakkuda teile paremaid teenuseid meie sidusettevõtete hallatavates ECCO kauplustes, on personalil juurdepääs järgmistele teie kohta käivatele andmetele:

    • eesnimi 

    • perekonnanimi 

    • sugu 

    • e-posti aadress 

    • tehinguandmed  

    • liikmelisuse teave, sealhulgas tasand, punktid ja saadud preemiad 

    • muu täiendav teave, mille olete meile esitanud  

  • Kaupluse töötajad pääsevad teie andmetele ligi ainult siis, kui oma isiku neile tuvastate, öeldes oma e-posti aadressi, nime või telefoninumbri. 

  • ECCO kauplused võivad kasutada andmeid teie teenindamiseks ja registreerida meie nimel teavet teie külastuse kohta, näiteks külastuse kuupäeva, andmed teie ostude ja tagastuste kohta ning liikmepreemiate kasutamise. 

  • Selle töötlemise õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f), nimelt meie õigustatud huvi parandada ja kohandada teile pakutavaid teenuseid. 

Üldised turundusuuringud ja meie veebisaitide, rakenduste ja teenuste pakkumise kohandamine või parandamine  

  • Üldise turundusuuringu läbiviimiseks kasutame kõiki teie kohta kogutud andmeid, nagu on kirjeldatud käesolevas jaotises ülalpool. Võime kasutada ka teie kohta muude kanalite kaudu kogutud teavet, nagu on kirjeldatud JAOTISES 2.9 (PROFILEERIMINE TURUNDUSOTSTARBEL)

  • Selleks, et saaksime teie kaupluse, veebisaidi ja/või rakenduse kasutuskogemusi isikupärastada, kohandada tulevaste uudiskirjade ja liikmekonto sisu paremini teie huvidele vastavaks ning pakkuda teile isikupärastatud pakkumisi, võime luua ka profiile ja suunamisi, mis põhinevad eespool käesolevas jaotises kirjeldatud isikuandmetel ja muudes kanalites teie kohta kogutud teabel, nagu on kirjeldatud JAOTISES 2.9 (PROFILEERIMINE TURUNDUSOTSTARBEL).  

  • Selle töötlemise õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f), nimelt meie õigustatud huvi mõista klientide käitumist ja huve ning tagada ECCO toodete ja teenuste tõhus turundus ja reklaam. 

2.5. Kui kasutate ECCO veebipoode 

Pakume teile võimalust osta ECCO tooteid veebipoe kaudu. Veebipoe ostud aadressil https://ee.ecco.com tehakse ECCO Europe AG-st, mille registreeritud aadress on Rothusstrasse 17, 6331 Hünenberg, Šveits.

Allpool saate lugeda rohkem teavet isikuandmete liikide ja õigusliku aluse kohta andmete kasutamise erinevate eesmärkide puhul, kui sooritate ostu või astute samme, et teha ost sellel veebisaidil või meie mõnel muul veebisaidil või rakenduses. 

Ostu lõpuleviimine ja ostetud esemete kohaletoimetamine  

  • Kohustuslikud isikuandmed, mille peate ostu sooritamisel esitama, on järgmised:

    • eesnimi 

    • perekonnanimi 

    • e-posti aadress 

    • tarneaadress 

    • arve esitamise aadress 

    • telefoninumber 

    • ostetud esemete andmed 

    • muu teave, mis on vajalik ostu lõpuleviimiseks ja ostetud esemete tarnimiseks. 

  • Selle töötlemise õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b, nimelt et töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või selleks, et võtta teie taotlusel meetmeid enne lepingu sõlmimist.    

Maksete haldamine sellel veebisaidil  

  • Isikuandmed, mida selleks töötleme, on järgmised:

    • eesnimi 

    • perekonnanimi 

    • tarneaadress 

    • arve esitamise aadress 

    • tehinguandmed 

    • e-posti aadress 

    • IP-aadress 

    • telefoninumber 

    • mobiiltelefoni number 

    • muud maksete töötlemiseks vajalikud andmed 

  • Sellel veebisaidil maksete haldamiseks oleme integreerinud järgmise veebipõhise makseteenuse pakkuja komponendid: Altapay A/S, Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg, Taani (edaspidi „veebipõhise makseteenuse pakkuja"“). Kui olete valinud asjakohase makseviisi, edastame veebipõhise makseteenuse pakkujale automaatselt isikuandmed, mis on vajalikud makse töötlemiseks.  

  • Esitate oma krediitkaardiandmed otse veebipõhise makseteenuse pakkujale, kes edastab seejärel vajalikud andmed asjaomastele krediitkaardiasutustele, et kontrollida isikut ja krediidivõimekust ning teha makse.  

  • Selle töötlemise õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b, nimelt, et töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille osapool te olete, või selleks, et astuda teie taotlusel enne lepingu sõlmimist teatud samme.   

 Click & Collect'i haldamine  

  • Kui olete valinud Click & Collect“i, töötleme järgmisi isikuandmeid:

    • eesnimi 

    • perekonnanimi 

    • e-posti aadress 

    • arve esitamise aadress 

    • telefoninumber 

    • ostetud esemete andmed 

  • Selle töötlemise õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b), nimelt, et töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, ja GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f), nimelt meie õigustatud huvi osutada klienditeenuseid.   

Kupongide, liikmepreemiate ja kinkekaartide haldamine  

  • Kui olete saanud vautšeri, liikmepreemia või kinkekaardi, siis töötleme teie isikuandmeid vastava vautšeri, liikmepreemia või kinkekaardi haldamiseks ja selle kasutamise võimaldamiseks. Isikuandmed, mida selleks töötleme, on järgmised:

    • eesnimi 

    • perekonnanimi 

    • e-posti aadress 

    • liikmelisuse teave, sealhulgas tasand, punktid ja saadud preemiad 

    • tehingute ajalugu 

  • Selle töötlemise õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b), nimelt, et töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.   

Pettuste, teenuste kuritarvitamise ja rahapesu tõkestamine  

  • Kui teete tellimuse meie veebipoe kaudu, viime automaatset läbi pettusekontrolli, et vähendada pettuste ja krediitkaartide väärkasutuse ohtu. Isikuandmed, mida selleks töötleme, on järgmised:

    • eesnimi 

    • perekonnanimi 

    • tarneaadress 

    • arve esitamise aadress 

    • telefoninumber 

    • tehinguandmed 

    • e-posti aadress 

    • krediitkaardi number 

    • kehtivusaeg 

    • turvakood  

    • ostukäitumine automatiseeritud otsuste tegemiseks ilma inimese sekkumiseta, et teha kindlaks, kas on olemas pettuse ja krediitkaardi väärkasutuse oht. 

  • Selle töötlemise õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f), nimelt meie õigustatud huvi ennetada ja kaitsta meid ja kolmandaid isikuid pettuse, teenuste kuritarvitamise ja rahapesu eest.     

  • Kui kahtlustame pettust, ei viida ostu lõpule. Juhul kui teie ost tagasi lükatakse ja soovite sellele vastuväite esitada, võtke palun ühendust meie klienditeenindusega vastavalt JAOTISELE 1 (MEIE KONTAKTANDMED).  

Tagastamistaotluse haldamine ja raha tagastamine  

  • Kui tagastate meile ostetud esemeid, töötleme järgmisi isikuandmeid:

    • eesnimi 

    • perekonnanimi 

    • e-posti aadress 

    • tarneaadress 

    • arve esitamise aadress 

    • ostetud esemete andmed 

    • tagastamise põhjus  

    • telefoninumber  

    • jalanumber  

    • räägitavad keeled 

  • Selle töötlemise õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b), nimelt, et töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, ja GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f), nimelt meie õigustatud huvi osutada klienditeenuseid.   

Üldised turundusuuringud ja meie veebisaitide, rakenduste ja teenuste pakkumise kohandamine või parandamine 

  • Üldise turundusuuringu läbiviimiseks kasutame kõiki teie kohta kogutud andmeid, nagu on kirjeldatud käesolevas jaotises ülalpool. Võime kasutada ka teie kohta muude kanalite kaudu kogutud teavet, nagu on kirjeldatud JAOTISES 2.9 (PROFILEERIMINE TURUNDUSOTSTARBEL)

  • Selleks, et saaksime teie kaupluse, veebisaidi ja/või rakenduse kasutuskogemusi isikupärastada, kohandada tulevaste uudiskirjade ja liikmekonto sisu paremini teie huvidele vastavaks ning pakkuda teile isikupärastatud pakkumisi, võime luua ka profiile ja suunamisi, mis põhinevad eespool käesolevas jaotises kirjeldatud isikuandmetel ja muudes kanalites teie kohta kogutud teabel, nagu on kirjeldatud JAOTISES 2.9 (PROFILEERIMINE TURUNDUSOTSTARBEL).  

  • Selle töötlemise õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f), nimelt meie õigustatud huvi mõista klientide käitumist ja huve ning tagada ECCO toodete ja teenuste tõhus turundus ja reklaam. 

2.6. Kui külastate ECCO kauplusi 

Võite külastada ECCO sidusettevõtete poolt hallatavaid ECCO kauplusi ilma enda kohta teavet avaldamata.    Allpool saate lugeda rohkem teavet isikuandmete liikide ja erinevate eesmärkide õigusliku aluse kohta, milleks me andmeid kasutame, kui otsustate kasutada ühte või mitut meie kauplustes pakutavat teenust.  Elektrooniline kviitung  

  • Pakume teile e-posti teel arve elektroonilist koopiat, kui te sooritate ostu ühes ECCO partnerite poolt hallatavas ECCO kaupluses. Kui otsustate seda teenust kasutada, töötleme järgmisi isikuandmeid:

    • e-posti aadress 

    • arve koopia 

  • Selle õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f), nimelt meie õigustatud huvi osutada klienditeenuseid.  

  • Me ei kasuta teie e-posti aadressi uudiskirjade ega muude turundusmaterjalide saatmiseks, välja arvatud juhul, kui olete spetsiaalselt uudiskirjade saajaks registreerunud.  

 ECCO liikmeks olemine või uudiskirja tellimine  

  • Et pakkuda teile ECCO kauplustes paremat teenust, on personalil juurdepääs teie isikuandmetele, kui olete registreerunud meie uudiskirja saajaks või olete ECCO liige ja tuvastate oma isiku töötajatele kas oma e-posti aadressi, nime või telefoninumbri kaudu. Sellisel juhul töödeldakse järgmisi isikuandmeid:

    • eesnimi 

    • perekonnanimi 

    • e-posti aadress

    • telefoninumber

    • tehinguandmed  

    • ECCO kaupluste külastamise andmed

    • liikmelisuse teave, sealhulgas tasand, punktid ja saadud preemiad

    • muu täiendav teave, mille olete meile esitanud 

  • ECCO kauplused võivad kasutada andmeid teie teenindamiseks ja registreerida meie nimel teavet teie külastuse kohta, näiteks külastuse kuupäeva ning andmed teie ostude ja tagastuste kohta.  

  • Käesolevas punktis kirjeldatud töötlemise õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a), nimelt nõusolek, mille olete andnud konto loomisel.  

  • Palun vaadake ka JAOTIST 2.4 (MINU ECCO KONTO ja JAOTIST 2.9 (PROFILEERIMINE TURUNDUSTEGEVUSEKS).  

 Kupongide, liikmepreemiate ja kinkekaartide haldamine  

  • Kui olete saanud vautšeri, liikmepreemia või kinkekaardi, töötleme järgmisi isikuandmeid:

    • eesnimi 

    • perekonnanimi

    • e-posti aadress

    • kupongi ko

    • liikmelisuse teave, sealhulgas tasand, punktid ja saadud preemiad 

    • tehingute ajalugu 

  • Selle töötlemise õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b), nimelt, et töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.  

 Kojutoomise haldamine 

  • Saame saata teie tellimuse otse koju. Kui otsustate seda teenust kasutada, töötleme järgmisi isikuandmeid:

    • eesnimi 

    • perekonnanimi

    • e-posti aadress

    • tarneaadress

    • ostetud esemete andmed

  • Selle töötlemise õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b), nimelt, et töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.  

Üldised turundusuuringud, profiilide koostamine ja meie veebisaitide, rakenduste ja teenuste pakkumise kohandamine või parandamine  

  • Üldise turundusuuringu läbiviimiseks kasutame kõiki teie kohta kogutud andmeid, nagu on kirjeldatud käesolevas jaotises. Võime kasutada ka teie kohta muude kanalite kaudu kogutud teavet, nagu on kirjeldatud JAOTISES 2.9 (PROFILEERIMINE TURUNDUSOTSTARBEL)

  • Selleks, et saaksime teie kaupluse, veebisaidi ja/või rakenduse kasutuskogemusi isikupärastada, kohandada tulevaste uudiskirjade ja liikmekonto sisu paremini teie huvidele vastavaks ning pakkuda teile isikupärastatud pakkumisi, võime luua ka profiile ja suunamisi, mis põhinevad eespool käesolevas jaotises kirjeldatud isikuandmetel ja muudes kanalites teie kohta kogutud teabel, nagu on kirjeldatud JAOTISES 1.9 (PROFILEERIMINE TURUNDUSOTSTARBEL)

2.7. Kui võtate meiega ühendust klienditeeninduse kaudu või saadate meile e-kirja

Võite meiega alati ühendust võtta klienditeeninduse kaudu või saata meile kaebuse, kommentaari või küsimuse e-posti teel.

Allpool saate lugeda rohkem teavet isikuandmete liikide ja erinevate eesmärkide õigusliku aluse kohta, milleks me andmeid kasutame, kui otsustate võtta meiega ühendust klienditeeninduse kaudu või saata meile e-kirja.

Klienditeenindus – päringute töötlemine  

  • Kui võtate meiega ühendust klienditeeninduse kaudu või saadate meile kommentaari või küsimuse e-posti teel, säilitame ja kasutame teie päringule vastamiseks järgmist teavet:

    • eesnimi 

    • perekonnanimi

    • e-posti aadress

    • telefoninumber

    • elukohariik

    • liikmelisuse teave, sealhulgas tasand, punktid ja saadud preemia

    • muu teave, mis võib olla vajalik teie taotlusele vastamiseks 

  • Saate ise valida, millist teavet soovite meile edastada. Pange siiski tähele, et kui meil ei ole teie päringu töötlemiseks piisavalt teavet, ei pruugi me saada teie päringut või taotlust täielikult täita.

  • Selle töötlemise õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f), nimelt meie õigustatud huvi klienditeenuste osutamiseks, klientide käitumise ja huvide mõistmiseks ning seaduslike nõuete kehtestamiseks, esitamiseks ja/või kaitsmiseks.    

 Klienditeenindus – nõuete käsitlemine  

  • Kui võtate meiega ühendust klienditeeninduse kaudu või saadate meile nõude e-kirja teel, säilitame ja kasutame teie pretensioonile vastamiseks järgmist teavet: 

    • eesnimi

    • perekonnanimi

    • e-posti aadress

    • telefoninumber

    • elukohariikl

    • iikmelisuse teave, sealhulgas tasand, punktid ja saadud preemiad 

    • teave nõude kohta 

  • Selle õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f), nimelt meie õigustatud huvi osutada klienditeenuseid.

  • Kui see on vajalik nõude asjaolude välja selgitamiseks, teostamiseks või tagasi lükkamiseks, võime küsida ka muud teavet, sealhulgas:

    • terviseandmed

    • biomeetrilised andmed

    • muud eriliigilised andmed, kui need on nõude seisukohast asjakohased.  

  • Selle õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f), nimelt meie õigustatud huvi õiguslike nõuete kehtestamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks. Erand, mis kehtib meie eriliigiliste andmete töötlemise suhtes, on GDPR artikli 9 lõike 2 punkt f), nimelt et töötlemine on vajalik õiguslike nõuete tõendamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. 

Üldised turundusuuringud, profiilide koostamine ning meie veebisaitide ja teenuste kohandamine ja parandamine  

  • Üldise turundusuuringu läbiviimiseks kasutame kõiki teie kohta kogutud andmeid, nagu on kirjeldatud käesolevas jaotises. Võime kasutada ka teie kohta muude kanalite kaudu kogutud teavet, nagu on kirjeldatud (JAOTISES 1.9 (PROFILEERIMINE TURUNDUSOTSTARBEL)). 

  • Selleks, et saaksime teie kaupluse, veebisaidi ja/või rakenduse kasutuskogemusi isikupärastada, kohandada tulevaste uudiskirjade ja liikmekonto sisu paremini teie huvidele vastavaks ning pakkuda teile isikupärastatud pakkumisi, võime luua ka profiile ja suunamisi, mis põhinevad eespool käesolevas jaotises kirjeldatud isikuandmetel ja muudes kanalites teie kohta kogutud teabel, nagu on kirjeldatud JAOTISES 1.9 (PROFILEERIMINE TURUNDUSOTSTARBEL).

2.8. Kui osalete konkurssidel, tooteülevaadetes ja küsitlustes jne.  

Aeg-ajalt võime anda teile võimaluse osaleda konkurssidel, teha tooteülevaateid või vastata küsitlustele jne. Kui otsustate osaleda, siis palume teil esitada meile teatud andmeid.

Allpool saate lugeda rohkem teavet isikuandmete liikide ja erinevate eesmärkide õigusliku aluse kohta, milleks me andmeid kasutame, kui otsustate osaleda kampaanias, tootearvustuses või küsitluses.

Kampaaniate ja küsitluste korraldamine 

  • Isikuandmed, mida me kogume ja töötleme, sõltuvad konkreetsest kampaaniast või uuringust jne, kuid võivad hõlmata järgmist: 

    • eesnimi

    • perekonnanimi

    • e-posti aadress

    • vanus

    • sugu

    • teave perekonna kohta

    • jalanumber

    • muud demograafilised andmed

    • liikmelisuse teave, sealhulgas tasand, punktid ja saadud preemiad

    • teave teie huvide ja ostueelistuste kohta 

  • Kampaanias osalemine ja küsitlusele vastamine on alati vabatahtlik ja seega saate alati ise otsustada, milliseid andmeid te meile esitate. Konkreetsete andmete esitamine võib siiski olla kohustuslik, kui soovite kampaanias või küsitluses osaleda ning selle teabe esitamata jätmine võib teie osalemise välistada.

  • Selle õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a), nimelt nõusolek, mille olete andnud, kui otsustasite osaleda konkursil või uuringus, ja/või GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b, nimelt et töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või selleks, et võtta teie taotlusel meetmeid enne lepingu sõlmimist. 

 Tootearvustuse tegemine  

  • Võime aeg-ajalt paluda teil anda tagasisidet toodete kohta, mille olete meilt ostnud. Kui osalete tootearvustuses, kogume ja töötleme järgmisi isikuandmeid:

    • eesnimi

    • perekonnanimi

    • e-posti aadress 

    • vanus 

    • sugu 

    • kodakondsus

    • jalanumber

    • muud demograafilised andmed

    • meie veebisaitide kasutamise kaudu kogutud andmed

    • tehinguandmed 

    • teave teie huvide ja ostueelistuste kohta 

    • teie pildi- ja videosalvestus 

    • teie arvamus meie toodete kohta 

  • Tootearvustuses osalemine on alati vabatahtlik ja seega saate alati ise otsustada, milliseid andmeid te meile esitate. Kuid pidage meeles, et konkreetsete andmete esitamine võib olla kohustuslik ja kui te neid andmeid ei esita, ei saa te ka tootearvustust esitada.  

  • Selle õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a), nimelt nõusolek, mille olete andnud, kui otsustasite osaleda tootearvustuses. 

Üldised turundusuuringud ja meie veebisaitide, rakenduste ja teenuste pakkumise kohandamine või parandamine  

  • Kasutame teavet konkursside või küsitluste korraldamiseks, aga ka üldiseks turu-uuringuks ning oma veebisaitide, rakenduste, liikmeprogrammi ja teenuste pakkumise kohandamiseks või täiustamiseks.  

  • Üldise turundusuuringu läbiviimiseks kasutame kõiki teie kohta kogutud andmeid, nagu on kirjeldatud käesolevas jaotises ülalpool. Võime kasutada ka teie kohta muude kanalite kaudu kogutud teavet, nagu on kirjeldatud JAOTISES 2.9 (PROFILEERIMINE TURUNDUSOTSTARBEL)

  • Selleks, et saaksime teie kaupluse, veebisaidi ja/või rakenduse kasutuskogemusi isikupärastada, kohandada tulevaste uudiskirjade ja liikmekonto sisu paremini teie huvidele vastavaks ning pakkuda teile isikupärastatud pakkumisi, võime luua ka profiile ja suunamisi, mis põhinevad eespool käesolevas jaotises kirjeldatud isikuandmetel ja muudes kanalites teie kohta kogutud teabel, nagu on kirjeldatud JAOTISES 2.9 (PROFILEERIMINE TURUNDUSOTSTARBEL).  

  • Selle töötlemise õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f), nimelt meie õigustatud huvi mõista klientide käitumist ja huve ning tagada ECCO toodete ja teenuste tõhus turundus ja reklaam. 

2.9. Profiilide koostamine turunduslikel eesmärkidel  

ECCO soovib oma kliente paremini mõista, et tagada asjakohane kogemus ning ECCO toodete ja teenuste tõhus turundus ja reklaam. Selleks, et oma kliente paremini mõista ja personaliseerida meie uudiskirjade, rakenduse ja veebisaitide kasutuskogemust, kasutame meie valduses olevaid isikuandmeid, et analüüsida või prognoosida klientide, uudiskirja saajate, liikmete ja veebisaidi külastajate isiklikke eelistusi, huve ja käitumist. Samuti teeme üldisi turu-uuringuid, sealhulgas klientide analüüsi, klientide segmenteerimist ja statistikat.

Kui olete oma isiku meie juures tuvastanud, näiteks ostu sooritades, ECCO liikmeks saades või andes meile oma nime, e-posti aadressi või telefoninumbri, siis võime me teie kohta kogutud isikuandmed eespool nimetatud punktide kohaselt omavahel kokku viia.  

Kui te ei ole sellega nõus ja soovite selle vaidlustada, võtke meiega ühendust vastavalt JAOTISELE 1 „MEIE KONTAKTANDMED“ ning lõpetame seejärel teie isikuandmete kasutamise turunduslikel eesmärkidel profiilide koostamiseks.   Allpool saate lugeda rohkem teavet isikuandmete liikide ja õigusliku aluse kohta andmete kasutamise erinevate eesmärkide kohta kliendiprofiilide koostamisel.

Üldised turundusuuringud, sh klientide analüüs ja segmenteerimine ning statistika  

  • Isikuandmed, mida selleks töötleme, on järgmised:

    • eesnimi 

    • perekonnanimi 

    • e-posti aadress 

    • telefoninumber 

    • meie veebisaitide kasutamise kaudu kogutud andmed

    • uudiskirja jälgimisandmed

    • aadressid

    • liikmelisuse teave, sealhulgas tasand, punktid ja saadud preemiad

    • teilt saadud teave demograafiliste andmete, huvide ja eelistuste kohta (nt sugu, sünniaeg, jalanumber, teie ja teie pereliikmete jalatsieelistused)

    • veebis ja kaupluses tehtud tehingute andmed, sealhulgas mahajäetud ostukorvid, tagastused ja suhtlus klienditeenindusega.  

  • Kasutame teie andmeid erinevatel analüütilistel eesmärkidel, et paremini mõista: a) kuidas te sirvite ja kasutate meie platvorme; b) millistest toodetest olete huvitatud; c) millised meie toodete ja platvormide funktsioonid teile meeldivad; d) meie teenuste kvaliteeti, sealhulgas teile suunatud klienditeenindust, turundus- ja reklaamikampaaniaid ning teie reaktsiooni nendele teenustele; e) meie toodete ja veebisaidi kujundust; f) kas üldine kasutajakogemus on teie puhul toiminud või mitte; ja g) milliseid preemiaid te kõige sagedamini oma liikmeprogrammis lunastate. Kasutame seda analüüsi, et mõista ja parandada ning arendada meie turunduskommunikatsiooni ja meie kanalite ja platvormide personaliseerimiskogemuse kvaliteeti. 

  • Selle õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f), nimelt meie õigustatud huvi mõista klientide käitumist ja huve ning tagada ECCO toodete ja teenuste tõhus turundus ja reklaam.  

Isikupärastage oma ostukogemused ja veebisait ning optimeerige saadud teenus 

Lisaks võime kasutada teavet, et hinnata teie individuaalseid huvisid ja eelistusi, et isikupärastada teie ostu- ja veebisaidikogemusi, liikmekogemust ja preemiaid ning optimeerida meilt ja meie sidusettevõtetelt saadavat teenust.   

  • Selle õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f), nimelt meie õigustatud huvi mõista klientide käitumist ja huve ning tagada ECCO toodete ja teenuste tõhus turundus ja reklaam.

Uudiskirja sisu ja eripakkumiste kohandamine  Kui olete tellinud uudiskirja, kasutame teie isikuandmeid ka selleks, et kohandada uudiskirjade sisu paremini teie huvidele vastavaks ja teha teile isikupärastatud pakkumisi.

  • Selle õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a), nimelt nõusolek, mille olete andnud uudiskirjade saamiseks registreerudes.  

Sihtrühma haldamine  

  • Koostame teie kohta profiili, koondades kõik andmed, mille olete meile otseselt või kaudselt esitanud. See võimaldab meil teiega suhtlemist isikupärastada. Kasutame sihtrühma haldamise tehnoloogiaid, et tagada õigete sõnumite ja teabe jõudmine teieni sobival hetkel nende kanalite kaudu, mida olete varem kasutanud või mille olete eelistatuks märkinud. See hõlmab pakkumisi ja tooteuudiseid sisaldavate turundussõnumite saatmist või teie poole pöördumist digitaalmeedias ECCO brändi platvormidel olevate reklaamide kaudu. Isikupärastamise tase sõltub teie antud nõusolekutest ning meievahelise suhte pikkusest ja iseloomust. 

  • Selle õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a), nimelt nõusolek, mille olete andnud uudiskirjade ja/või lubatud küpsiste saamiseks registreerudes.  

Andmemudelite parandamine  

  • Kasutame andmeteadust ning teie profiili- ja isikuandmeid, et luua andmemudeleid, mis aitavad meil parandada analüütiliste tegevuste loogikat, mis annab meile parema ülevaate teie kommentaaride ja tagasiside, suhtluse, eelistuste ja vajaduste kohta meie toodete ja teenuste puhul. Võrdleme teie profiili abil loodud andmemudelit teiste sarnaste tarbijaprofiilide ja kategooriatega, et ennustada ja analüüsida teie eelistusi.

  • Selle õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f), nimelt meie õigustatud huvi mõista klientide käitumist ja huve ning tagada ECCO toodete ja teenuste tõhus turundus ja reklaam. 

2.10. Sotsiaalmeedia 

ECCO kasutab erinevaid sotsiaalmeedialehekülgi platvormidel nagu Facebook, TikTok ja Instagram. Kasutame neid selleks, et teiega suhelda ja edastada teavet ECCO, meie toodete ja teenuste ning reklaamiuuenduste kohta. Võime saada teilt teavet teie kommentaaride, jagatud piltide, sõnumite ja reaktsioonide kaudu, mida me kasutame teile vastamiseks või teiega suhtlemiseks.

Kui kasutate hashtag'i, mis sisaldab sõna ECCO, meie toodete nimesid või muud teavet, mida me otsime, võime kasutada teie andmeid ka selleks, et teiega ühendust võtta, teiega suhelda ja teie nõusolekul kasutada teie kasutaja loodud sisu meie veebisaidil ja/või sotsiaalmeedia lehekülgedel.

Allpool saate lugeda rohkem teavet isikuandmete liikide, õigusliku aluse ja erinevate eesmärkide kohta, milleks sotsiaalmeedias andmeid töötleme.

Kui külastate meie sotsiaalmeedia lehekülgi või kui suhtlete meiega sotsiaalmeediaplatvormide kaudu 

  • Saame teie kohta teavet erinevate sotsiaalmeediakanalite kaudu, nagu Facebook, Instagram, TikTok, Google jne, kui kasutame neid kanaleid reklaamiks, analüüsi eesmärgil või teie profiili rikastamiseks ECCO sisuga.

  • Isikuandmed, mida me selle jaoks teie kohta töötleme, hõlmavad kõiki avalikult kättesaadavaid sotsiaalmeedia andmeid, näiteks teie sotsiaalmeedia viiteid, sotsiaalmeedia suhtlusi ja avalikke postitusi, teie „meeldimisi“ ja muid reaktsioone, teie sotsiaalmeediaühendusi, teie avalikke fotosid või neid, mida meile saadate, kui meid mainite või meie sotsiaalmeediapostitusi jälgite, kasutades viiteid või hashtag'e, ning kommentaare või sõnumeid, mida te meiega avalikult või privaatselt sotsiaalmeedia platvormidel jagate.  

  • Samuti võime saada teavet kaudselt sotsiaalmeediaettevõtetelt (Facebook, Google jne), kui nendel platvormidel reklaami edastame. Isikuandmed, mida me selleks töötleme, hõlmavad teie osalemist ja liikmelisust konkreetsetes teemades ja/või rühmades, teie profiili seadeid ja eelistusi ning teie käitumist sama ettevõtte erinevatel platvormidel. 

  • Selle õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f), nimelt meie õigustatud huvi mõista klientide käitumist ja huve, tagada ECCO toodete ja teenuste tõhus turundus ja reklaam ning pakkuda oma klientidele head teenust. 

Kui kasutame teie kasutaja loodud sisu oma toodete turundamisel 

  • Aeg-ajalt kutsume teid üles saatma pilte meile sotsiaalmeedia platvormide kaudu, järgides konkreetseid juhiseid hashtagide kasutamise kohta. Kasutame teie saadetud pilte oma kampaaniateadetes. Saame teie pildi õigused meie tingimustega sõlmitud litsentsilepingu kaudu.  

  • Saates meile sotsiaalmeedia platvormide kaudu oma pilte, annate meile nõusoleku kasutada teie pilte litsentsilepingus kirjeldatud viisil. Isikuandmed, mida me selleks töötleme, hõlmavad teavet teie sotsiaalmeediaviidete, piltide, videote, kommentaaride, helisalvestiste ja muude failide kohta, mis on esitatud ECCOt reklaamiva sotsiaalmeediaplatvormi ning sotsiaalmeediasuhtluse ja -tegevuse kaudu. 

  • Selle õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a), nimelt nõusolek, mille annate, kui nõustute oma kasutajasisu kasutamisega. 

 Reklaam sotsiaalmeedia kaudu 

  • Kasutame kolmandate osapoolte reklaamplatvorme, nagu Facebook, TikTok, Google, YouTube, Instagram jne, et saata teile teie käitumise ja sirvimismustrite alusel teile suunatud sõnumeid konkreetsetel aegadel ja kohtades, et suurendada meie reklaamikampaaniate tõhusust.

  • Selleks jagame teie isikuandmeid meie reklaamiagentuuride partnerite ja sotsiaalmeedia platvormidega. Kasutame kolmandate osapoolte lahendusi, nagu Google Analytics ja Facebook Business Manager, et aidata meil oma kampaaniaid ja sõnumeid paremini tarbijatele suunata.

  • Sotsiaalmeediaplatvormid püüavad teie profiilile oma andmebaasis vastet leida, et määrata kindlaks optimaalne aeg ja koht (leht, mida te sirvite), millal teile ECCO reklaami näidata. Samuti peame analüüsima vajalikku teavet, et mõista oma kampaaniate mõju. 

  • Kui te ei soovi, et me teid sel eesmärgil jälgime, näete siiski juhuslikku ECCO reklaami sotsiaalmeedia platvormidel ja muudel kolmandate osapoolte platvormidel. Palun lugege ka sotsiaalmeedia platvormide privaatsusteateid, et mõista, kuidas teie isikuandmeid sel eesmärgil kasutatakse. 

Lisateavet selle kohta, kuidas meie reklaamipartnerid ja sotsiaalmeediaplatvormid aitavad meil seda eesmärki saavutada, saate nende veebilehtedelt: 

Google'i personaliseeritud reklaam: https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=et

Google'i reklaamipoliitika: https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956?hl=et

Facebook Lookalike Audiences: https://www.facebook.com/business/help/164749007013531

Facebooki kohandatud sihtrühma tingimused: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience

TikToki edasijõudnud sobitamistingimused: https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/business-products-terms

Pinterest Analytics tingimused: https://help.pinterest.com/en/business/article/pinterest-analytics  

  • Selle õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f), nimelt meie õigustatud huvi mõista klientide käitumist ja huve ning tagada ECCO toodete ja teenuste tõhus turundus ja reklaam.

Meta kui kaasvastutav töötleja

Meta on ühise töötlemise kaasvastutav töötleja ning GDPRi artikli 13 lõike 1 punktides a ja b nõutud teabe leiate Meta andmepoliitikast aadressil https://www.facebook.com/about/privacy

Teave, et kasutate kohaldatavaid tooteid, samuti eesmärgid, milleks toimub ühistöötluse moodustavate isikuandmete kogumine ja edastamine, nagu on sätestatud kohaldatavate toodete tingimustes.

Täiendavat teavet selle kohta, kuidas Meta isikuandmeid töötleb, sealhulgas õigusliku aluse kohta, millele Facebook Ireland tugineb, ja viiside kohta, kuidas kasutada andmesubjekti õigusi Facebook Ireland'i suhtes, leiate Meta andmepoliitikast aadressil https://www.facebook.com/about/privacy

Meta ja ECCO on sõlminud vastutava töötleja lisa, et määrata kindlaks vastavad kohustused GDPRi kohaste kohustuste täitmisel seoses tegevustega, mille puhul oleme ühised vastutavad töötlejad.

Meta ja ECCO on kokku leppinud, et ECCO vastutab selle eest, et andmesubjektidele antakse vähemalt GDPRi kohaselt nõutav teave, mis on sätestatud käesolevates privaatsuspõhimõtetes.

Samuti on Meta ja ECCO kokku leppinud, et Meta ja ECCO puhul vastutab Meta selle eest, et andmesubjektidele võimaldatakse GDPRi artiklite 15-20 kohased õigused seoses Meta poolt pärast ühist töötlemist säilitatavate isikuandmetega. 

Tik Tok kui kaasvastutav töötleja 

Kasutame TikToki pakutavat TikTok Pixel'it, et koguda teavet meie veebisaidi kasutamise kohta, et pakkuda sihipärast reklaami ja mõõta meie reklaamikampaaniate tulemuslikkust.  

TikTok Pixel võimaldab meil teile uuesti suunata tooteid ja teenuseid, mida olete meie Digital Property keskkonnas TikTokis vaadanud, ning mõõta, millal olete pärast meie reklaami nägemist TikTokis Digital Property“sse sisenenud.  

Teave selle kohta, kuidas TikTok kogub, kasutab ja kaitseb TikTok Pixel'i abil kogutud teavet, on saadaval TikToki kasutajate privaatsuspoliitikas aadressil https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=et

Pinterest kui kaasvastutav töötleja 

Pinterest Europe on kaasvastutav töötleja ning GDPR artikli 13 lõike 1 punktides a ja b nõutud teave on leitav Pinterest Europe'i privaatsuspoliitikast aadressil: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Criteo kui kaasvastutav töötleja 

Kasutame Criteo poolt pakutavat Criteo tag“i, et koguda teavet kasutajate ja nende tegevuse kohta meie veebisaidil, et suunata reklaami kasutajale erinevates kanalites ja seadmetes.  

Teave selle kohta, kuidas Criteo kogub, kasutab ja kaitseb Criteo Pixel'i abil kogutud teavet, on saadaval Criteo privaatsuspõhimõtetes aadressil https://www.criteo.com/privacy/

Awin kui kaasvastutav töötleja 

Kasutame Awin'i pakutavat Awin'i tag“i, et tuvastada konversioone, mille abil omistada müük ja komisjonitasu asjakohastele avaldajatele, et tuvastada ostetud tooteid, et omistada müük ja komisjonitasu tootetüüpide alusel asjakohastele avaldajatele ning koguda teavet kasutajate tegevuse kohta veebisaidil, et parandada partnerlust avaldajatega.  

Teave selle kohta, kuidas Awin kogub, kasutab ja kaitseb Awin Pixel'i abil kogutud teavet, on saadaval Awini privaatsuspõhimõtetes aadressil https://www.awin.com/gb/privacy

Üldised turundusuuringud, profiilide koostamine ja meie veebisaitide, rakenduste ja teenuste pakkumise kohandamine või parandamine 

  • Üldise turundusuuringu läbiviimiseks kasutame kõiki teie kohta kogutud andmeid, nagu on kirjeldatud käesolevas jaotises. Võime kasutada ka teie kohta muude kanalite kaudu kogutud teavet, nagu on kirjeldatud JAOTISES 2.9 (PROFILEERIMINE TURUNDUSOTSTARBEL).

  • Selleks, et saaksime teie kaupluse, veebisaidi ja/või rakenduse kasutuskogemusi isikupärastada, kohandada tulevaste uudiskirjade ja liikmekonto sisu paremini teie huvidele vastavaks ning pakkuda teile isikupärastatud pakkumisi, võime luua ka profiile ja suunamisi, mis põhinevad eespool käesolevas jaotises kirjeldatud isikuandmetel ja muudes kanalites teie kohta kogutud teabel, nagu on kirjeldatud JAOTISES 2.9 (PROFILEERIMINE TURUNDUSOTSTARBEL).

2.11. Veebiturundus ja eesmärgistatud reklaam 

ECCO veebisaidile ja rakendusse sisenedes ning juhul, kui olete andnud meile nõusoleku küpsiste paigutamiseks oma seadmesse, kasutame küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid, et jälgida teie tegevust veebisaidil ja kasutada teie andmeid, et suunata teile reklaami erinevates kanalites ja seadmetes (tuntud ka kui „kontekstiülene käitumuslik reklaam“).

Lisaks küpsiste tehnoloogiale ja selle abil töödeldud teabele võime töödelda ka muid isikuandmeid, mis meil on teie kohta olemas, veebiturunduse ja eesmärgistatud reklaami eesmärgil.

Kui olete oma isiku meie juures tuvastanud, näiteks ostu sooritades, kontot luues või andes meile oma nime, e-posti aadressi või telefoninumbri, siis võime teie kohta kogutud isikuandmeid ka eespool nimetatud punktide kohaselt kasutada.

Kui te ei ole sellega nõus ja soovite selle vaidlustada, võtke meiega ühendust vastavalt JAOTISELE 1 „MEIE KONTAKTANDMED“ ning lõpetame seejärel teie isikuandmete kasutamise turunduslikel eesmärkidel profiilide koostamiseks.

Allpool saate lugeda rohkem teavet isikuandmete liikide ja õigusliku aluse kohta andmete kasutamise erinevate eesmärkide kohta veebireklaamis ja eesmärgistatud reklaamis.  

Veebiturundus ja eesmärgistatud reklaam

  • Isikuandmed, mida selleks töötleme, on järgmised:

    • e-posti aadress

    • meie veebisaitide ja rakenduste kasutamisega kogutud andmed

    • uudiskirja jälgimisandmed 

    • liikmelisuse teave, sealhulgas tasand, punktid ja saadud preemiad

    • andmed teie demograafiliste andmete, huvide ja eelistuste kohta (nt sugu, sünniaeg, jalanumber, perekondlik olukord, tootesoovitused jne) 

    • veebis ja kaupluses tehtud tehingute andmed, sealhulgas mahajäetud ostukorvid, tagastused ja suhtlus klienditeenindusega 

    • Teie profiil, mis on tuletatud selle teabe põhjal, vt JAOTIS 1.9 (PROFILEERIMINE TURUNDUSLIKUL EESMÄRGIL)

  • Selle õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a), nimelt nõusolek, mille annate, kui nõustute turundusküpsiste kasutamisega.  

3. KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID TEISTEGA JAGAME 

Selleks, et teha oma teenused teile kättesaadavaks, pakkuda teile soovitud teenuseid ja tuge ning üldiselt oma äritegevuseks peame avalikustama ja edastama teie isikuandmeid teistele ECCO sidusettevõtetele ja kolmandatele isikutele, nt IT-teenuste pakkujatele, turundusagentuuridele, logistikateenuste pakkujatele, makseteenuste pakkujatele jne.

Kui kasutame teenusepakkujaid ja töövõtjaid (nimetatakse ka „andmetöötlejateks“) teie isikuandmete töötlemiseks meie nimel, nõuame, et nad töötleksid teie isikuandmeid ainult meie juhiste kohaselt. Samuti nõuame, et andmetöötlejad allkirjastaksid asjakohased lepingud, mis annavad piisavad tagatised vastavate tehniliste ja korralduslike meetmete rakendamise kohta, et andmete töötlemine vastaks kohalduva andmekaitsemääruse nõuetele ja tagaks teie õiguste asjakohase kaitse.  

Juhul kui edastame teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes ei tegutse meie juhiste kohaselt andmetöötlejana, vaid sõltumatute vastutavate töötlejatena, siis anname endast parima, et nad oleksid usaldusväärsed ja rakendaksid teie andmete kaitsmiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.

Allpool olevate jaotise avamisel saate rohkem teavet selle kohta, kuidas teie isikuandmeid jagame.   

3.1. Andmesaajate kategooriad 

 Teie isikuandmete võimalike saajate peamised kategooriad on järgmised. 

A. Andmetöötlejatena tegutsevad teenusepakkujad 

Võime jagada teie isikuandmeid oma usaldusväärsete kolmandatest isikutest teenusepakkujatega, kes meie nimel haldavad, hooldavad ja/või toetavad meie IT-süsteeme ja IT-taristut, meie veebisaite, haldavad meie makselahendusi, teevad statistilist analüüsi, saadavad uudiskirju, pakuvad kliendituge ja osutavad meile muid olulisi teenuseid.  

B. Teenusepakkujad, kes tegutsevad sõltumatute vastutavate töötlejatena 

Võime jagada teie isikuandmeid ka meie usaldusväärsete kolmandatest osapooltest teenusepakkujatega, kes kasutavad teie isikuandmeid oma eesmärkidel ja tegutsevad seega sõltumatute vastutavate töötlejatena. Nende kolmandatest isikutest teenusepakkujate hulka kuuluvad logistikateenuste pakkujad, makseteenuste pakkujad ja meie välisaudiitorid. 

C. Kolmandatest osapooltest reklaamipartnerid nagu Facebook, Google ja TikTok 

Kasutame kolmandatest osapooltest reklaamipartnereid, et koguda teavet meie veebisaidi kasutamise kohta, et pakkuda sihipärast reklaami ja mõõta meie reklaamikampaaniate tulemuslikkust. Meie kasutatavad kolmandatest osapooltest partnerid võivad koguda seda teavet jälgimistehnoloogiate, näiteks pikslite, küpsiste, API-de ja SDK-de abil.

Facebook (Meta): lisateavet selle kohta, kuidas Facebook Ireland teie isikuandmeid töötleb, saate lugeda nende andmepoliitikast aadressil https://www.facebook.com/about/privacy

Google: lisateavet selle kohta, kuidas Google kasutab nendega jagatud teavet, saate lugeda siit: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=et

TikTok: lisateavet selle kohta, kuidas TikTok kasutab nendega jagatud teavet, saate lugeda siit: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/et

Instagram: lisateavet selle kohta, kuidas Instagram kasutab nendega jagatud teavet, saate lugeda siit: https://privacycenter.instagram.com/policy

Pinterest: lisateavet selle kohta, kuidas Pinterest kasutab nendega jagatud teavet, saate lugeda siit: https://policy.pinterest.com/et/privacy-policy

Criteo: Lisateavet selle kohta, kuidas Criteo kasutab nendega jagatud teavet, saate lugeda siit: https://www.criteo.com/privacy/

Awin: Lisateavet selle kohta, kuidas Awin kasutab nendega jagatud teavet, saate lugeda siit: https://www.awin.com/gb/privacy

D. ECCO Sko A/S 

Võime avaldada teie isikuandmeid ECCO Sko A/S-le, mille registreeritud aadress on Industrivej 5, 6261 Bredebro, Taani, ja teistele ettevõtetele, mida ECCO Sko A/S omab või kontrollib või mis omavad või kontrollivad ECCO Sko A/S-d („ECCO Sidusettevõtted“), et nad saaksid meile asjakohaseid teenuseid pakkuda.   

E. Muud ECCO sidusettevõtted 

Kui olete meil konto loonud, siis võime avaldada teie isikuandmeid teistele ettevõtetele, mis on meie omanduses või kontrolli all, et MINU ECCO konto nõuetekohaselt töötaks, vt JAOTIS 2.4 ( MINU ECCO KONTO).   Kui olete teinud ostu meie veebipoe kaudu ühelt ECCO sidusettevõttelt, siis avaldatakse tehinguandmed, et ECCO sidusettevõte saaks täita asjakohaseid raamatupidamis- ja maksueeskirju jne.     Võime ka muudes olukordades avaldada teie isikuandmeid teistele ECCO sidusettevõtetele, et nad saaksid meile asjakohaseid teenuseid pakkuda.   

F. Õigusjärglased 

Teie isikuandmete edastamine teisele juriidilisele isikule võib toimuda meie ettevõtte või selle osade ümberkujundamisel ümberkorraldamise, varade müügi, konsolideerimise, ühinemise või muu sarnase tegevuse käigus.  

G. Muud avalikustatavad andmed 

Lisaks juhtudele, kui olete andnud isikuandmete avaldamiseks nõusoleku või kui avaldamine on vajalik andmete kogumiseesmärgi/-eesmärkide saavutamiseks, võidakse isikuandmeid avaldada ka eriolukordades, kui meil on põhjust arvata, et see on vajalik selleks, et tuvastada isikud, võtta nendega ühendust või algatada nende vastu kohtumenetlus, kes sekkuvad, kahjustavad või rikuvad (tahtlikult või tahtmatult) meie õigusi või vara, kasutajaid või teisi isikuid, keda selline tegevus võib kahjustada, samuti kui see on vajalik õiguslike nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.     

3.2. Andmete edastamine kolmandatele riikidele 

Teenusepakkujate kasutamine ja teie isikuandmete avaldamine teistele ECCO Sidusettevõtetele ja muudele andmesaajatele võib tähendada teie isikuandmete edastamist riikidesse, kus ei pruugi kehtida sama tõhusad andmekaitsereeglid kui teie kohtualluvuses ja kus Euroopa Komisjon või riiklik andmekaitseasutus ei pruugi pidada isikuandmete kaitse taset piisavaks (nn „mittepiisava andmekaitsetasemega kolmandad riigid“).

ECCO sidusettevõtted: kõigi ECCO sidusettevõtete ja nende asukohtade loetelu leiate käesolevate privaatsuspõhimõtete lõpust. 

Need riigid on muu hulgas Euroopa Liidu riigid,  Ühendkuningriik, Ameerika Ühendriigid, Kanada, Hiina, Hongkong, Macau, Taiwan, Vietnam, Singapur, Tai, Malaisia, Jaapan, Lõuna-Korea, Venemaa, Araabia Ühendemiraadid, Türgi, Indoneesia, Austraalia ja Uus-Meremaa.

Nõuame, et kõik teie isikuandmete saajad võtaksid asjakohased meetmed teie isikuandmete kaitseks, kui need edastatakse „mittepiisava andmekaitsetasemega kolmandatesse riikidesse“, järgides Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud standardseid andmekaitseklausleid (vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 46 lõiget 2). Palun vaadake järgmist linki, et saada lisateavet meie kasutatavate standardsete andmekaitseklauslite kohta.

Samuti võime jagada teie isikuandmeid muude kolmandate osapooltega teistes riikides, kui olete andnud selleks oma nõusoleku, kui seadus nõuab seda, kui see on vajalik ühingu lõpetamiseks või ühinemiseks teise ühinguga või muu sarnase sündmuse puhul või kui see on vajalik seoses kohtumenetlusega või nõuete esitamiseks või kaitsmiseks. 

Kui teil on küsimusi, võtke meiega ühendust vastavalt 1. JAOTISELE (MEIE KONTAKTANDMED).   

4. KUIDAS ME TEIE ANDMEID SÄILITAME JA KUSTUTAME 

Säilitame teie isikuandmeid kujul, mis võimaldab teid tuvastada mitte kauem, kui on vajalik isikuandmete kogumise ja õiguspärase töötlemise eesmärgil.  See tähendab, et me säilitame ja töötleme teie isikuandmeid nii kaua, kui me teile teenuseid osutame, ja säilitame neid ka pärast seda nii kaua, kui see on vajalik: 

i) võimalike õiguslike nõuete ja vaidluste välja selgitamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. 

ii) maksude, käibemaksu, raamatupidamis- ja muude kohustuslike eeskirjade järgimiseks. 

Kustutame kõik andmed, mis meie mõistliku hinnangu kohaselt tunduvad olevat ebatäpsed või vananenud, kuna nende kogumisest on möödunud teatud aeg või on meie valduses muud andmed. Kui esitate meile kirjaliku taotluse, siis kustutame teie isikuandmed viivitamatult või muudame need anonüümseks, välja arvatud juhul, kui meil on mõjuv õiguslik alus teie isikuandmete säilitamise jätkamiseks. Palun vaadake ka JAOTIST 5 (TEIE ÕIGUSED NING NÕUSOLEKUTE TÜHISTAMINE JA TELLIMUSEST LOOBUMINE).     

5. TEIE ÕIGUSED NING NÕUSOLEKUTE TÜHISTAMINE JA TELLIMUSEST LOOBUMINE 

Teil on vastavalt kohalduvale andmekaitsemäärusele teatud õigused. Mõned õigused on üsna keerulised ja sisaldavad erandeid, mistõttu on nende täielikuks selgitamiseks soovitatav lugeda asjakohaseid seadusi ja reguleerivate asutuste juhiseid. Siiski leiate kokkuvõtte oma õigustest, kui allpool olevad jaotised lahti klõpsate.   

5.1. Juurdepääsuõigus 

Teil on õigus saada kinnitust selle kohta, kas me töötleme teie isikuandmeid või mitte. Lisaks on teil õigus saada üksikasjalikumat teavet meie poolt säilitatavate isikuandmete ja nende töötlemise kohta ning teatud tingimustel ka õigus saada nende isikuandmete koopia.    

5.2. Õigus andmete parandamisele 

Teil on õigus lasta teid puudutavaid ebatäpseid isikuandmeid korrigeerida ja, arvestades töötlemise eesmärki, lasta puuduvaid isikuandmeid lisada.    

5.3. Õigus andmete kustutamisele 

Mõnel juhul on teil õigus oma isikuandmed põhjendamatu viivituseta kustutada lasta. Nende asjaolude hulka kuuluvad, kuid mitte ainult: i) isikuandmed ei ole enam vajalikud eesmärgil, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi; ii) võtate nõusoleku nõusolekupõhiseks töötlemiseks tagasi; iii) töötlemine toimub otseturustuse eesmärgil ja/või iv) isikuandmeid on ebaseaduslikult töödeldud. Siiski on olemas teatud üldised erandid kustutamisõiguse suhtes. Need üldised erandid hõlmavad juhtumeid, kus töötlemine on vajalik: 1) sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks; 2) juriidilise kohustuse täitmiseks või 3) õiguslike nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.     

5.4. Õigus töötlemise piiramisele 

Mõnel juhul on teil õigus oma isikuandmete töötlemist piirata. Kui töötlemine on piiratud, võime siiski teie isikuandmeid edasi säilitada. Kuid sel juhul töötleme neid andmeid ainult: i) teie nõusolekul; ii) õiguslike nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks; iii) teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks või iv) olulise avaliku huviga seotud põhjustel.     

5.5. Õigus andmete ülekantavusele 

Kui töötlemise õiguslikuks aluseks on teie nõusolek ja kui selline töötlemine toimub automatiseeritult, on teil õigus saada oma isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormis. See õigus ei kehti siiski juhul, kui see kahjustaks teiste isikute õigusi ja vabadusi.    

5.6. Õigus esitada vastuväiteid

Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele konkreetse olukorraga seotud põhjustel, kuid ainult juhul, kui töötlemise õiguslik alus on, et töötlemine on vajalik: i) avalikes huvides või ECCOle antud avaliku võimu teostamiseks või ii) meie või kolmanda isiku õigustatud huvide kaitseks. Sellisel juhul lõpetame isikuandmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui suudame tõendada, et töötlemiseks on kaalukad õiguspärased põhjused, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemine on vajalik õiguslike nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

Teil on ka õigus esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil (sealhulgas profiilianalüüsile otseturunduse eesmärgil). Kui esitate sellise vastuväite, lõpetame teie isikuandmete töötlemise sel eesmärgil.

5.7. Õgus nõusolekut tagasi võtta 

Kui töötlemise õiguslikuks aluseks on teie nõusolek, on teil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Kui te võtate antud nõusoleku tagasi, siis lõpetame teie isikuandmete töötlemise, välja arvatud kui ja niivõrd kui töötlemise jätkamine on lubatud või nõutav vastavalt kohalduvale isikuandmete määrusele ning muudele kohalduvatele seadustele ja määrustele. Teie nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta mingil juhul nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist.

Kui te keeldute vajalike nõusolekute andmisest või võtate need hiljem tagasi, võib selle tagajärjeks olla, et te ei saa kasutada mõnda meie pakutavat teenust.    

5.8. Õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele 

Võite alati esitada kaebuse oma kohalikule andmekaitse järelevalveasutusele. Eesti andmekaitse järelevalveasutus on

Eesti Andmekaitse Inspektsioon (Andmekaitse Inspektsioon) Tatari 39 10134 Tallinn Eesti https://www.aki.ee

Anname endast parima, et tagada teie isikuandmete kaitse, hoida teid kursis sellega, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, ja järgida kehtivaid andmekaitse-eeskirju. Kui te ei ole rahul oma isikuandmete töötlemise ja kaitsega või meilt saadud teabega, siis palume meid sellest teavitada, et me saaksime seda parandada. Palun võtke meiega ühendust ka siis, kui soovite oma õigusi teostada.

Palun võtke meiega ühendust 1. JAOTISES (MEIE KONTAKTANDMED) toodud kontaktide kaudu. Palun esitage meile taotlusega tegelemiseks ka asjakohane teave, sealhulgas teie täielik nimi ja e-posti aadress, et saaksime teid tuvastada. Vastame teie taotlusele põhjendamatu viivituseta.

Te võite alati loobuda nõusolekust saada uudiskirju jne. ja loobuda e-posti nimekirjast, järgides meilt saadud e-kirjas või muus teatises toodud juhiseid.

Kui olete meil konto loonud, saate oma kontot hallata ka kontole sisse logides.

6. LINGID TEISTELE VEEBISAITIDELE 

Võime pakkuda linke kolmandate isikute veebisaitidele. Need lingitud veebisaidid ei ole meie kontrolli all ja seetõttu ei saa me võtta vastutust meie veebisaitidel viidatud kolmandate osapoolte käitumise eest. Enne oma isikuandmete avaldamist mis tahes muul veebisaidil soovitame teil tutvuda selle veebisaidi kasutustingimuste ja privaatsuspõhimõtetega.    

7. KÄESOLEVATE PRIVAATSUSPÕHIMÕTETE MUUDATUSED 

Jätame endale õiguse lisada, muuta või eemaldada tulevikus käesolevate privaatsuspõhimõtete osi, et tagada, et nendes sisalduv teave annaks asjakohast ja piisavat infot teie isikuandmete kogumise ja töötlemise kohta.

Käesolevaid privaatsuspõhimõtteid võib täiendada muu teave, mille olete saanud meilt või mõnelt teiselt ECCO sidusettevõttelt, muud meie veebisaitidele kohalduvad tingimused või tingimused, millega olete nõustunud meiega või mõne teise ECCO Sidusettevõttega suhtlemisel.  Meie privaatsuspõhimõtete ajakohastatud versiooni leiate alati aadressil https://ee.ecco.com.

Kui olete andnud nõusoleku saada meilt uudiskirju ja muud teavet, teavitame teid e-posti teel ka otse käesolevate privaatsuspõhimõtete uuendustest.  

Versioon [02/2024]

ECCO Europe'i sidusettevõtete nimekiri 

ECCO Europe sidusettevõtted 

Riik 

ECCO Distributors DAC 

Iirimaa 

ECCO France S.A.S. 

Prantsusmaa 

ECCO Holding A/S 

Taani 

ECCO Holst A/S 

Taani 

ECCO Leather B.V. 

Madalmaad 

ECCO Shoes Trade Ltd. 

Türgi 

ECCO Shops Vestdanmark A/S 

Taani 

ECCO Sko A/S 

Taani 

ECCO Europe (Austria) GmbH 

Austria 

ECCO Europe (Cyprus) Ltd. 

Küpros 

ECCO Europe (Czech Republic) s.r.o. 

Tšehhi Vabariik 

ECCO Europe (Danmark) A/S 

Taani 

ECCO Europe (Deutschland) GmbH 

Saksamaa 

ECCO Europe (Great Britain) Ltd. 

UK 

ECCO Europe (Hungary) Kft. 

Ungari 

ECCO Europe (Norway) AS 

Norra 

ECCO Europe (Poland) Sp.z.o.o. 

Poola 

ECCO Europe (PORTUGAL), LDA 

Portugal 

ECCO Europe (Sweden) AB 

Rootsi 

ECCO Europe Adriatic d.o.o. 

Horvaatia 

ECCO Europe AG 

Šveits 

ECCO Footwear Romania SRL 

Rumeenia 

ECCO Europe Footwear d.o.o. Beograd-Novi Beograd 

Serbia Vabariik 

ECCO Europe Kenkä Oy 

Soome 

ECCO Europe OBUTEV SL, trgovsko podjetje, d.o.o. 

Sloveenia 

ECCO Europe Retail (Slovakia) s.r.o. 

Slovakkia 

ECCO Europe Switzerland AG 

Šveits 

SIA ECCO Europe Baltic 

Läti