CHANGE COUNTRY OR LANGUAGE

CHOOSE COUNTRY

Eesti

CHOOSE LANGUAGE

eesti (Eesti)

TASUTA TRANSPORT JA LIHTNE TAGASTAMINE

SÄÄSTA KUNI 50% OSTA KOHE

PRIVAATSUSPOLIITIKA

PALUN LUGEGE ENNE SELLE VEEBILEHE KASUTAMIST HOOLIKALT KÄESOLEVAT PRIVAATSUSPOLIITIKAT

Meie ECCO-s austame teie privaatsust ja seetõttu on kõik ECCO ja ECCO Europe ettevõtete gruppi kuuluvad ettevõtted („ECCO ja ECCO Europe-i tütarettevõtted“) pühendunud sellise enda poolt kogutava, kasutatava ja/või ligipääsetava teabe kaitsmisele, mis üksikisiku tuvastab või on suuteline üksikisikut tuvastama („isikuandmed“).

 

See, kuidas isikuandmeid kogutakse, kasutatakse ja jagatakse, sõltub sellest, milliste ECCO ja ECCO Europe-i tütarettevõtetega te suhtlete, ja kuidas te seda teete. 

 

Käesolevat veebilehte ee.ecco.com pakub ja kontrollib ECCO Europe AG, mis on registreeritud aadressil Rothusstrasse 17, 6331 Hünenberg, Šveits (edaspidi viidatud kui „meie“ ja „meid“).

 

Selle privaatsuspoliitikaga soovime me tagada seda, et te saaksite piisavat teavet teie isikuandmete meiepoolse kogumise ja töötlemise kohta, sealhulgas selline teave, mille osas me oleme kohustatud teid teavitama vastavalt kehtivatele isikuandmete kaitse eeskirjadele, sealhulgas EL-i määrus nr 2016/679 „Isikuandmete kaitse üldmäärus“ (“GDPR”). 

 

Käesolevat privaatsuspoliitikat võib täiendada muu meilt või teiselt ECCO või ECCO Europe-i tütarettevõttelt saadud teave ja muud tingimused, mis kehtivad kas sellele veebilehele või millega te olete nõustunud osana suhtlusest meie või mõne teise ECCO või ECCO Europe-i tütarettevõttega.

 

Teie kommentaarid ja tagasiside on alati teretulnud.

 

 • 1. MEIE KONTAKTANDMED

  Käesolevas dokumendis selgitatud isikuandmete töötlemise kontrollija on ECCO Europe AG registreeritud aadressiga Rothusstrasse 17, 6331 Hünenberg Šveits (kui käesolevas dokumendis ei ole teisiti mainitud). Palun avage allolevad lõigud, et lugeda edasi selle kohta, kuidas meiega ühendust võtta.


   
  • 1.1 Töötleja(te) isik(ud) ja määratud esindaja

   Kui mujal ei ole teisiti määratletud, on selle privaatsuspoliitika alusel teie isikuandmete kogumise ja töötlemise eest vastutav juriidiline isik („töötleja“): 

    

   ECCO Europe AG
   Rothusstrasse 17
   6331 Hünenberg
   Šveits

    

   ECCO Europe AG on Euroopa Liidu piires määranud alloleva esindaja. Määratud esindaja on volitatud selleks, et lisaks töötlejale või töötleja asemel pöörduksid tema poole eriti järelevalveasutused ja andmesubjektid, ning seda kõigi töötleja poolse isikuandmete töötlemisega seotud probleemide korral.

   ECCO Holding A/S

   Industrivej 5

   6261 Bredebro

   Taani

   E-post: legal@ecco.com.

   Telefon: +45 7491 1625


  • 1.2 Meie kontaktandmed

   Kui teil on mistahes küsimusi või kui te peate meiega ühendust võtma, soovitame me teil võtta meiega ühendust meie klienditeeninduse esindajate kaudu ühel viisil järgnevatest;

    

   E-post:                    klienditeenindus@eu.ecco.com

   Telefon                   + 372 61 89 510     

   Kiri:                          ECCO Europe (POLAND) Sp. z o.o., Bokserska 66A, 02-690 Warszawa, Poland attn..: Customer Care

  • 1.3 Andmekaitseinspektori kontaktandmed

   Meie määratud andmekaitseinspektoriga saab ühendust ühel viisil järgnevatest;

    

   E-post:                    legal@ecco.com

   Telefon:                  +45 7491 1733

   Kiri:                          ECCO Holding A/S, Legal Department, Industrivej 5, 6261 Bredebro, Denmark attn.: DPO

 • 2. KUIDAS ME KÜPSISEID JA TEIE ISIKUANDMEID KASUTAME

  Siis, kui te meiega suhtlete, kogume me teie kohta isikuandmeid, ja kasutame neid erinevatel eesmärkidel, näiteks selle veebilehe haldamiseks, võimaldades teil kasutada meie erinevaid teenuseid, sealhulgas meie veebipoodi, uudiskirjade saamiseks registreerimist, meie süsteemi kontode loomist, meie klienditeeninduse esindajatega ühenduse võtmist jne. Lisaks kasutame me teie isikuandmeid teie isiklike huvide ja eelistuste hindamiseks, et isikupärastada teie kogemust veebilehe kasutamisel, ja parandada meie teenuseid ning pakkuda teile teie huvide ja eelistuste järgi paremini kohandatud teenuseid.

   

  Kui teil palutakse teavet esitada, on sellise teabe avaldamine teie jaoks vabatahtlik. Ent seda teavet võidakse vajada seadusega ette nähtud, lepingulistel või praktilistel põhjustel. Me näitame alati selgelt ära selle, kas teave on kohustuslik. Kui te hoidute sellise teabe avaldamisest, mida me käsitleme kohustuslikuna, võib selle tulemuseks olla see, et me ei saa teile teie poolt soovitud teenuseid pakkuda (nt uudiskirja saamiseks registreerumine, konto loomine või meie veebipoe kaudu ostu sooritamine jne). 

   

  Aitamaks meie teenuseid ja suhtlust teiega isikupärastada ning pidevalt parandada, näiteks uudiskirjade kaudu, võime me mõningatel juhtudel paluda teilt teavet teie isiklike huvide, demograafiliste andmete või teie kogemuse kohta meie toodete ja teenuste kasutamisel. See täiendav teave on alati vabatahtlik, kuid me hindame teie toetust selle esitamisel.

   

  See, kuidas me teie isikuandmeid kogume ja kasutame, sõltub sellest, kuidas te meiega suhtlete ja milliseid teenuseid te kasutate. 

   

  Sarnaselt kõigile teistele ECCO ja ECCO Europe-i tütarettevõtetele usume meiegi meie järelevalve ja kontrolli all olevate isikuandmete kaitsesse, ning seega oleme me rakendanud meie arvates asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta neid isikuandmeid volitamata või ebaseadusliku töötlemise ja juhusliku kadumise, hävimise või kahjustamise eest.

   

  Allolevaid lõike avades saate te lugeda rohkem selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid erinevates olukordades kogume ja töötleme, sealhulgas: töödeldavate isikuandmete üldiste kategooriate kohta; selliste isikuandmete, mida me ei saa vahetult teilt, allika kohta; eesmärkide kohta, mille jaoks isikuandmeid töödeldakse; ja töötlemise seadusliku aluse kohta.

  • 2.1 Andmed küpsiste kohta

  • 2.2 Kui olete uudiskirjade saamiseks registreeritud.

   Teil on võimalus registreeruda e-posti ja tekstisõnumite (SMS) teel teabe saamiseks ECCO toodete (jalanõud, kotid ja seotud tarvikud), teenuste, konkursside ja soodustuste kohta nii meilt kui ka teistelt ECCO ja ECCO Europe-i tütarettevõtetelt („Uudiskirjad“) Ülevaate saamiseks asjasse puutuvatest ECCO ja ECCO Europe-i tütarettevõtetest klõpsake palun siia. Muudatuste esinemisel uuendatakse asjasse puutuvate ECCO ja ECCO Europe-i tütarettevõtete loendit regulaarselt.

    

   Me saadame teile uudiskirju ja muid turundusmaterjale ainult siis, kui te olete meilt uudiskirjade saamisega konkreetselt nõustunud. 

    

   Kui te registreerute uudiskirjade saamiseks kas mõne meie veebilehe kaudu, mõnes ECCO Europe-i tütarettevõtte poolt opereeritavas Brick & Mortar ECCO poes või muul viisil, palutakse teil enda kohta teatud põhilist teavet esitada. Kohustuslikud isikuandmed hõlmavad teie ees- ja perekonnanime ning e-posti aadressi (“Uudiskirja registreerimisandmed”), mida kasutatakseteie registreerimise eesmärgil, et kontrollida e-posti aadressi kehtivust ja et pakkuda teile asjakohaseid uudiskirju. Me ei saa teid uudiskirja saamiseks registreerida ilma, et te meile kohustuslikud andmed esitaksite.

    

   Lisaks andmetele, mille me oleme selgesti tähistanud kohustuslike andmetena (näiteks sugu, jalanõu suurus ja telefoninumber), võime me anda teile ka võimaluse esitada meile muid täiendavaid andmeid. See, kas te selliseid täiendavaid andmeid meile esitate, on teie enda valik. Kui te meile täiendavaid andmeid esitate, aitab see meil oma teenuseid ja teile suunatud pakkumisi täiustada.

    

   Teile uudiskirjade saatmise seaduslik alus on GDPR-i artikkel 6(1) a) ehk täpsemalt nõusolek, mille te olete andnud uudiskirjade saamiseks registreerudes.

    

   Te saate alati loobuda nõusolekust uudiskirjade saamiseks ja e-posti või SMS-loendi tellimusest loobuda, järgides igas meilt saadavas e-kirjas, SMS-is või muus suhtluses olevaid juhiseid. Palun vaadake ka OSA 5 (TEIE ÕIGUSED JA KUIDAS NÕUSOLEKUID TAGASI VÕTTA NING TELLIMUSEST LOOBUDA).

    

   Meie uudiskirjad sisaldavad niinimetatud jälgimispiksleid. Jälgimispiksel on HTML-vormingus saadetavatesse uudiskirjadesse logifaili salvestamise ja analüüsi lubamiseks manustatud miniatuurne kujutis. See muudab võimalikuks online-turunduskampaaniate edukuse või ebaõnnestumise statistilise analüüsi. Manustatud jälgimispikslil põhinevalt võime me näha seda, kas ja millal e-kiri saaja poolt avati, ja millised e-kirjas olevad lingid saaja poolt avati (“Uudiskirja jälgimise andmed”). Me kasutame selliseid uudiskirja jälgimise andmeid üldiste turu-uuringute läbiviimiseks ja uudiskirjade levitamise ning kasutamise optimeerimiseks. Selle seaduslik alus on GDPR-i artikkel 6(1) f) ehk meie õigustatud huvi, nimelt kliendi käitumise ja huvide mõistmine ning ECCO toote ja teenuste tõhusa turunduse ning reklaamimise tagamine.

    

   Üldiste turu-uuringute tegemiseks ja meie veebilehtede ning teenuste pakkumiste kohandamiseks või täiustamiseks kasutame me ka uudiskirja registreerimise andmeid, täiendavaid andmeid ja uudiskirja jälgimise andmeid. Teie profiili koostamise eesmärgil võime me siduda need andmed ka muude teie isikuandmetega, et isikupärastada teie kogemust veebilehel, et kohandada tulevaste uudiskirjade sisu teie huvidega paremini sobivaks ja et teha teile isikupärastatud pakkumisi. Palun vaadake kaOSA 2.8 (PROFIILI KOOSTAMINE TURUNDUSE EESMÄRKIDEL).

  • 2.3 MY ECCO konto omamise korral.

   Kui te loote meie süsteemis MY ECCO konto, palutakse teil konto loomiseks ja toimimiseks teatud põhilisi andmeid esitada. Kohustuslikud isikuandmed hõlmavad teie ees- ja perekonnanime, sugu, e-posti aadressi ja salasõna (“Konto registreerimisandmed”). Eesmärgiks on luua MY ECCO konto ja see teile kättesaadavaks teha. Kui te meile kohustuslikke andmeid ei esita, ei saa me kontot luua ja teile kättesaadavaks teha.

   Facebooki kasutades registreerimine: Kui te olete registreerunud oma Facebooki kontot kasutades, olete te samal ajal andnud meile ligipääsu Facebookist järgneva teabe kogumiseks ja kasutamiseks - näiteks teie e-post, salasõna, eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, riik, keel ja muu teie avalikul Facebooki profiilil sisalduv teave, sealhulgas leheküljed, videod, muu sisu või reklaamid, mis teile meeldivad, mida te jagate, vaatate või millel te klõpsate. Facebooki profiili andmeid kasutatakse soovitud registreerumiseks, teie kontole sisse logimiseks jne, et meie veebilehti ja teenuste pakkumisi, sealhulgas meie pakkumisi teile, kohandada või täiustada. Kui te soovite piirata teavet, millele kolmandad osapooled, sealhulgas meie, võivad ligipääsu saada, soovitame me teil tungivalt oma Facebooki profiili privaatsusseadeid muuta.  

    

   Lisaks pange palun tähele, et Facebooki kontot sisselogimisandmetena kasutades kogub Facebook teie kohta teavet. Täiendava teabe jaoks selle kohta, kuidas Facebook teie isikuandmeid kogub ja kasutab, klõpsake palun siia.  

   Google‘it kasutades registreerimine: Kui te olete registreerunud oma Google‘i kontot kasutades, olete te samal ajal andnud meile ligipääsu Google‘ist järgneva teabe kogumiseks ja kasutamiseks - näiteks teie e-post, salasõna, eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, riik, keel ja muud Google‘i konto andmed, mida te olete lubanud kolmandatel osapooltel näha. Google‘i konto andmeid kasutatakse soovitud registreerumiseks, teie kontole sisse logimiseks jne, et meie veebilehti ja teenuste pakkumisi, sealhulgas meie pakkumisi teile, kohandada või täiustada. Kui te soovite piirata teavet, millele kolmandad osapooled, sealhulgas meie, võivad ligipääsu saada, soovitame me teil tungivalt oma Google‘i konto privaatsusseadeid muuta.  

    

   Lisaks pange palun tähele, et Google‘i kontot sisselogimisandmetena kasutades võib Google teie kohta teavet koguda. Rohkema teabe jaoks oma Google‘i konto sisselogimisandmetena kasutamise kohta klõpsake palun siia.

    

   Lisaks andmetele, mille me oleme selgesti tähistanud kohustuslike andmetena, võime me anda teile ka võimaluse esitada meile muid täiendavaid andmeid. Sellised täiendavad andmed võivad hõlmata teie vanust, sünniaega, andmeid perekonna kohta, jalanõu suurust, kohaletoimetamise ja arve esitamise aadressi ning muid demograafilisi andmeid või andmed teie huvide ja ostueelistuste kohta. Me võime teile anda ka võimaluse esitada teiste isikute isikuandmeid (nt andmed teie laste, abikaasa, sõprade jne kohta). Teiste isikute isikuandmeid esitades garanteerite te seda, et te olete neid teisi isikuid esitamisest teavitanud, ja saanud nende eelneva nõusoleku nii esitamiseks kui ka andmete meiepoolseks kasutamiseks kooskõlas selle privaatsuspoliitikaga. 

    

   See, kas te selliseid täiendavaid andmeid meile ka esitate, on teie enda valik.

    

   Oma MY ECCO kontot saate kasutada oma konto andmete haldamiseks ja selleks, et esitada meile täiendavaid andmeid, mis aitavad meil oma teenuseid ja teile suunatud pakkumisi täiustada. Lisaks saaksite juurdepääsu teatud tehinguandmetele oma eelnevate ostude, tagastamiste jne kohta.

    

   Selleks, et pakkuda teile paremat teenust meie ECCO Europe-i tütarettevõtete poolt hallatavates Brick & Mortar ECCO poodides, on juhul, kui te end personalile oma e-posti, nime või telefoninumbri esitamise teel identifitseerite, nende ECCO poodide personalil ligipääs teie MY ECCO konto andmetele (sealhulgas teie ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, tehinguandmed ja muud täiendavad andmed, mida te olete meile esitanud).  ECCO poed võivad neid andmeid kasutada teie teenindamiseks ja poed võivad meie nimel registreerida andmeid teie külastuse kohta, näiteks külastuse kuupäev, teie ostude ja tagastamiste andmed jne.

    

   Me soovitame teil oma MY ECCO konto andmed alati ajakohasena hoida.

    

   Pakkumaks teile internetis turvalisuse täiendavat taset, võib juurdepääs teie isikuandmetele olla meie veebilehtede mõnedes osades kaitstud teie poolt valitud salasõnaga. Me soovitame tungivalt, et te ei avaldaks oma salasõna kellelegi. Me ei küsi teilt üheski soovimatus suhtluses kunagi teie salasõna.

    

   Eelnevalt selles osas kirjeldatud töötlemise seaduslik alus on GDPR-i artikkel 6(1) a) ehk täpsemalt nõusolek, mille te olete kontot luues andnud.  

    

   Oma MY ECCO kontot saate hallata ja kustutada kontole selle administreerimiseks sisse logides. Palun vaadake ka OSA 5 (TEIE ÕIGUSED JA KUIDAS NÕUSOLEKUID TAGASI VÕTTA NING TELLIMUSEST LOOBUDA).

    

   Me kasutame teie isikuandmeid ka üldiste turu-uuringute ja analüüsi läbiviimiseks, et oma veebilehti ja teenuste pakkumisi kohandada ning täiustada. Teie profiili koostamise eesmärgil võime me siduda teie MY ECCO konto andmed ka muude teie isikuandmetega, et isikupärastada teie kogemusi veebilehel ja et teha teile isikupärastatud pakkumisi (nt spetsiaalsed sünnipäevavautšerid, pakkumised teie poolt eelistatud või tavaliselt kasutatud ECCO poodides jne).  Palun vaadake ka OSA 2.8 (PROFIILI KOOSTAMINE TURUNDUSE EESMÄRKIDEL).

    

   Teavitame teid ka sellest, et me ei kasuta teie e-posti aadressi, telefoninumbrit jmt teile uudiskirjade saatmiseks, kui te ei ole selliste uudiskirjade saamiseks eraldi nõusolekut esitanud.

  • 2.4 Meie ECCO e-poodi kasutades

   Me pakume teile võimalust osta ECCO tooteid meie e-poe kaudu. Aadressil ee.ecco.com asuva e-poe kaudu sooritatud ostud tehakse ettevõttelt ECCO Europe Baltic SIA, mille registreeritud aadress on Jaunmoku iela 34, 1046 Riia, Läti. Ent e-poe kasutamisega seotud teie isikuandmete töötlemine on meie kontrolli all.

    

   Kui te astute samme ostu tegemiseks sellel veebilehel või mistahes teisel meie veebilehel, töötleme me teie isikuandmeid, sealhulgas teie nime, e-posti aadressi, kohaletoimetamise ja arve esitamise aadressi, ostetud esemete andmeid ja muud teavet, mis on vajalik ostu sooritamiseks ja ostetud esemete teieni transportimiseks (“Internetipõhise tehingu andmed”).  Selle töötlemise seaduslik alus on GDPR-i artikkel 6(1) b) ehk täpsemalt see, et töötlemine on vajalik sellise lepingu täitmiseks, mille üks osapool te olete, või selleks, et astuda teie soovil samme enne lepingu sõlmimist.  

    

   Maksed: Sellel veebilehel maksete haldamise eesmärgil oleme me sinna integreerinud järgmise internetipõhise makseteenuse pakkuja komponente: Altapay A/S, Gyngemose Parkvej 50 , 2860 Søborg, Taani (edaspidi viidatud kui “internetipõhise makseteenuse pakkuja”). Olles asjakohase makseviisi valinud, edastame me isikuandmed automaatselt internetipõhise makseteenuse pakkujale, kuna see on makse töötlemiseks vajalik. Andmeid kasutatakse ka pettuste ennetamise eesmärgil. Internetipõhise makseteenuse pakkujale edastatavad isikuandmed hõlmavad: eesnimi, perekonnanimi, kohaletoimetamise ja arve esitamise aadressid, tehinguandmed, e-posti aadress, IP-aadress, telefoninumber, mobiiltelefoni number ja muud makse töötlemiseks vajalikud andmed. Oma krediitkaardiandmed esitate te otse internetipõhise makseteenuse pakkujale, kes seejärel edastab vajaminevad andmed isiku ja krediidivõimekuse kontrollimiseks ning makse lubamiseks asjakohastele krediitkaardiagentuuridele. Selle töötlemise seaduslik alus on GDPR-i artikkel 6(1) b) ehk täpsemalt see, et töötlemine on vajalik sellise lepingu täitmiseks, mille üks osapool te olete, või selleks, et astuda teie soovil samme enne lepingu sõlmimist. 

    

   Pettuste automatiseeritud kontroll: Meie e-poe kaudu ostu sooritades viime me läbi pettuste automatiseeritud kontrolli, et vähendada petturliku käitumisega kokkupuutumise ohtu, krediitkaartide kuritarvitamist jne. Sel eesmärgil kasutame me teie isikuandmeid (sealhulgas teie nime, e-posti aadressi, kohaletoimetamise aadressi, arve esitamise aadressi, krediitkaardi numbrit, aegumiskuupäeva, turvakoodi ja ostukäitumist) otsuste automaatseks langetamiseks ilma inimese poolse sekkumiseta, et määrata kindlaks, kas esineb oht, et me võime puutuda kokku petturliku käitumisega, krediitkaartide kuritarvitamisega jne. Kui me kahtlustame petturlikku käitumist, ei viida ostu sooritamist lõpuni. Kui teie ostust keeldutakse ja te soovite selle vaidlustada, võtke palun ühendust meie klienditeenindusega vastavalt OSALE 1 (MEIE KONTAKTANDMED). Selle töötlemise seaduslik alus on GDPR-i artikkel 6(1) f) ehk meie õigustatud huvi, nimelt pettuse, teenuste väärkasutuse ja rahapesu vältimine ning meie ja kolmandate osapoolte kaitse.   

    

   Tagastamised: Kui te tagastate meile mistahes meilt ostetud eseme, siis töötleme me neid teie isikuandmeid, sealhulgas internetipõhise tehingu andmeid, mis on vajalikud teie tagastamistaotluse haldamiseks ja teie raha tagastamiseks. Selle töötlemise seaduslik alus on GDPR-i artikkel 6(1) b) eriti kuna töötlemine on vajalik sellise lepingu täitmiseks, mille üks osapool te olete, ja GDPR-i artikkel 6(1) f) seoses meie õigustatud huviga, eriti klienditeeninduse pakkumiseks. 

    

   Lisaks kasutame me teie internetipõhise tehingu andmeid, pooleli jäänud ostukorvi, tagastamisi jne üldistel turu-uuringu eesmärkidel ja selleks, et meie veebilehti ja teenuste pakkumisi kohandada või täiustada. Profiili koostamise eesmärgil võime me siduda andmed ka muude teie isikuandmetega, et saada isikupärastada teie kogemusi veebilehel, ja et teha teile isikupärastatud pakkumisi. Palun vaadake ka OSA 2.8 (PROFIILI KOOSTAMINE TURUNDUSE EESMÄRKIDEL

  • 2.5 Meie Brick & Mortar ECCO poode külastades

   Meie ECCO Europe-i tütarettevõtete poolt opereeritud Brick & Mortar ECCO poode saate külastada ka ilma enda kohta mingit teavet avalikustamata. 

    

   Elektrooniline kviitung: Sooritades ostu ühest meie ECCO Europe-i tütarettevõtete poolt opereeritud ECCO poodidest, pakume teile võimalust saada e-posti teel oma arve elektrooniline koopia. Kui te seda teenust kasutate, siis talletame me teile selle teenuse pakkumiseks teie e-posti aadressi koos arve koopiaga; seda ka selleks, et kui te hiljem vajate ostu dokumenteerimiseks selle koopiat, oleksime me suutelised selle hankima. Selle seaduslik alus on GDPR-i artikkel 6(1) f) seoses meie õigustatud huviga, eriti klienditeeninduse pakkumiseks.

    

   Me ei kasuta teie e-posti aadressi teile uudiskirjade või muu turundusmaterjali saatmiseks, välja arvatud juhul, kui te olete konkreetselt uudiskirjade saamiseks registreerunud.

    

   MY ECCO konto omamine: Selleks, et pakkuda teile paremat teenust meie ECCO Europe-i tütarettevõtete poolt hallatavates Brick & Mortar ECCO poodides, on juhul, kui te end personalile oma e-posti, nime või telefoninumbri esitamise teel identifitseerite, nende ECCO poodide personalil ligipääs teie MY ECCO konto andmetele (sealhulgas ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, tehinguandmed ja muud täiendavad andmed, mida te olete meile esitanud).  ECCO pood võib neid andmeid kasutada teie teenindamiseks ja ECCO poed võivad meie nimel registreerida andmeid teie külastuse kohta, näiteks külastuse kuupäev, teie ostude ja tagastamiste andmed jne. (“Võrguühenduseta tehingu andmed”). Selles osas kirjeldatud töötlemise seaduslik alus on GDPR-i artikkel 6(1) a) ehk täpsemalt nõusolek, mille te olete kontot luues andnud. Palun vaadake ka OSA 2.3 (MY ECCO KONTO OMAMISE KORRAL) ja OSA 2.8 (PROFIILI KOOSTAMINE TURUNDUSE EESMÄRKIDEL).

    

   Olles registreerunud uudiskirjade saamiseks: Kui te olete registreerunud uudiskirjade saamiseks ja olete otsustanud end ECCO poes identifitseerida, näiteks oma nime, e-posti aadressi või telefoninumbri esitamise teel, võib ECCO pood meie nimel registreerida andmeid teie külastuse kohta, näiteks külastuse kuupäev, teie ostude ja tagastamiste andmed jne. (“Võrguühenduseta tehingu andmed”). Palun vaadake ka OSA 2.2 (KUI OLETE UUDISKIRJADE SAAMISEKS REGISTREERUNUD)ja OSA 2.8 (PROFIILI KOOSTAMINE TURUNDUSE EESMÄRKIDEL).

  • 2.6 Meiega klienditeeninduse jmt kaudu ühendust võttes

   Kui te võtate meiega ühendust kas ühe meie klienditeeninduse esindaja kaudu või saadate meile e-kirja kommentaari või küsimustega, säilitame ja kasutame me sellist teavet selleks, et teie päringule vastata. Teilt võidakse paluda täiendavat teid identifitseerivat teavet, näiteks teie nime, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja riiki, et me saaksime teie küsimustele vastata jne. Me võime nõuda ka muud teavet, mida võib olla vaja teie päringule vastamiseks. See, milliseid andmeid te otsustate meile esitada, on teie jaoks alati valikuline. Ent pange palun tähele, et juhul kui meil ei ole piisavat teavet teie päringu töötlemiseks, ei pruugi me selle tagajärjena olla suutelised teie soovi rahuldama. Selle töötlemise seaduslik alus on GDPR-i artikkel 6(1) f) seoses meie õigustatud huviga, eriti klienditeeninduse pakkumisel, kliendi käitumise ja huvide mõistmisel ning õiguslike nõuete püstitamisel, täitmisel ja/või kaitsmisel.  

    

   Juhul kui te olete meie vastu kaebuse esitanud, võime me nõuda ka muud teavet, sealhulgas andmeid tervise kohta, biomeetrilisi andmeid ja andmete eriliike, ning seda teavet vajatakse selleks, et nõuet püstitada, täita või kaitsta. Selle seaduslik alus on GDPR-i artikkel 9(1) f) eriti kuna töötlemine on vajalik õiguslike nõuete püstitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.

  • 2.7 Konkurssidel, uuringutes jne osaledes.

   Aeg-ajalt võime me anda teile võimaluse osaleda konkurssidel, uuringutes jne. Kui te otsustate osaleda, palume me teil esitada meile teatud andmeid. Need andmed sõltuvad konkreetsest konkursist, uuringust jne, kuid need võivad sisaldada teie nime, e-posti aadressi, vanust, sugu, andmeid perekonna kohta, jalanõu suurust, muid demograafilisi andmeid või teavet teie huvide ja ostueelistuste kohta. Me kasutame seda teavet konkursside, uuringute jne korraldamiseks, kuid lisaks kasutame me seda üldisel turu-uuringute eesmärgil ja selleks, et oma veebilehti ning teenuste pakkumisi kohandada ja täiustada. Selle seaduslik alus on GDPR-i artikkel 6(1) a) ehk täpsemalt nõusolek, mille te olete andnud otsustades konkursil, uuringus jne osaleda.

    

   Profiili koostamise eesmärgil võime me siduda teie konkursil, uuringus jne osalemise kaudu saadud isikuandmed muude teie isikuandmetega nii, nagu seda on kirjeldatud OSAS 2.8 (PROFIILI KOOSTAMINE TURUNDUSE EESMÄRKIDEL)

  • 2.8 Profiili koostamine turunduse eesmärkidel

   Kui te olete end meile tuvastanud, näiteks ostu sooritades, kontot luues või esitades meile oma nime, e-posti aadressi või telefoninumbri, võime me teiste andmetega siduda teie kohta eeltoodud lõikude kohaselt kogutud isikuandmed, sealhulgas meie veebilehtede kasutamise teel kogutud andmed, uudiskirja jälgimise andmed, nimed, e-posti aadress, telefoninumber, aadressid, Facebooki profiili teave, Google‘i konto teave, teilt saadud demograafiline teave, huvid ja eelistused (nt sugu, sünniaeg, jalanõu suurus, perekonnaseis, toodete eelistused jne), internetipõhise ja võrguühenduseta tehingu andmed, sh pooleli jäänud ostukorvid, tagastamised ja suhtlused klienditeenindusega. Selle eesmärk on üldiste turu-uuringute, sh klientide analüüsi, klientide segmenteerimise ja statistika, läbiviimine. Lisaks võime me kasutada seda teavet teie isiklike huvide ja eelistuste hindamiseks, et isikupärastada teie kogemusi ostude sooritamisel ja veebilehel, ning optimeerida teenust, mida te meilt ja meie tütarettevõtetelt saate. Selle seaduslik alus on GDPR-i artikkel 6(1) f) ehk meie õigustatud huvi, nimelt kliendi käitumise ja huvide mõistmine ning ECCO toote ja teenuste tõhusa turunduse ning reklaamimise tagamine.

    

   Kui te olete registreerunud uudiskirjade saamiseks, siis kasutame me teie isikuandmeid ka uudiskirjade sisu kohandamiseks, et need sobiksid paremini teie huvidega ja pakuksid teile isikupärastatud pakkumisi. Selle seaduslik alus on GDPR-i artikkel 6(1) a) ehk täpsemalt nõusolek, mille te olete andnud uudiskirjade saamiseks registreerudes.

    

   Kui te sellega ei nõustu ja soovite selle vaidlustada, võtke palun meiega ühendust vastavalt OSALE 1 (MEIE KONTAKTANDMED) ja me lõpetame seejärel teie isikuandmete kasutamise profiili koostamiseks turunduse eesmärkidel.

 • 3. KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID TEISTEGA JAGAME

  Selleks, et saaksime oma teenuseid teile kättesaadavaks teha, et pakkuda teile nõutud teenuseid ja tuge ning et oma äriga üldiselt tegeleda, peame me teie isikuandmeid avalikustama ja edastama teistele ECCO ning ECCO Europe-i tütarettevõtetele ja kolmandatele osapooltele, näiteks IT-teenuste pakkujatele, turundusagentuuridele, logistikateenuse pakkujatele, makseteenuse pakkujatele jne.

   

  Võite olla kindel, et kui meil ei ole selleks teie nõusolekut, ei müü või rendi me teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele, et viimased saaksid teie isikuandmeid kasutada enda otseturunduse eesmärkidel.

   

  Kui me kasutame teie isikuandmete enda nimel töötlemiseks andmetöötlejaid, nõuame me seda, et nad töötleksid teie isikuandmeid ainult kooskõlas meiepoolsete juhistega. Lisaks nõuame me, et andmetöötlejad allkirjastaksid asjakohased lepingud, mis pakuvad piisavaid garantiisid vastavate tehniliste ja organisatsiooniliste meetmete rakendamiseks selliselt, et andmete töötlemine vastab kehtiva andmekaitsemääruse nõuetele ja tagab teie õiguste sobiva kaitse.

   

  Juhul kui me avalikustame teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele, kes ei toimi meie juhiste järgi mitte andmetöötlejatena, vaid andmete sõltumatute kontrollijatena, anname me endast parima tagamaks seda, et nad oleksid usaldusväärsed ja et nad on rakendanud teie andmete kaitseks vastavaid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid; ning et nad esitavad meile selge kinnituse kehtivale andmekaitsemäärusele vastamiseks ja selleks, et nad ei kasuta meilt saadud isikuandmeid muudel eesmärkidel peale kokkulepitud teenuste osutamise ja statistilise analüüsi tegemise anonüümsel viisil.

   

  Avage allolevad lõigud, et lugeda edasi selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid jagame.


   
  • 3.1 Andmesaajate kategooriad

   Teie isikuandmete võimalike saajate peamised kategooriad on:

    

   A. Teenusepakkujad

   Me võime jagada teie isikuandmeid oma usaldusväärsete kolmandatest osapooltest teenusepakkujatega, kes meie nimel haldavad, hooldavad ja/või toetavad meie IT-süsteeme, IT-infrastruktuuri ja meie veebilehti, kes haldavad meie makselahendusi, sooritavad statistilist analüüsi, saadavad uudiskirju, tarnivad kaupu, mida te olete meilt ostnud, pakuvad klienditeenindust ja pakuvad meile muid olulisi teenuseid.

    

   B. Teised ECCO Europe-i tütarettevõtted

   Kui te olete meie süsteemis konto loonud, võime me MY ECCO konto toimimise tagamiseks avalikustada teie isikuandmeid teistele meie omanduses olevatele või meie poolt kontrollitud ettevõtetele (“ECCO Europe-i tütarettevõtted”), vt OSA 2.3 (MY ECCO KONTO OMAMISE KORRAL).

    

   Kui te olete meie e-poe kaudu mõnelt meie ECCO Europe-i tütarettevõttelt ostu sooritanud, avalikustatakse tehinguandmed selleks, et ECCO Europe-i tütarettevõte vastaks asjakohastele raamatupidamis- ja maksueeskirjadele.  

    

   Me võime teie isikuandmeid teistele ECCO Europe-i tütarettevõtetele avalikustada ka muudes olukordades, et nad saaksid meile asjakohaseid teenuseid pakkuda.

    

   C. Teised ECCO tütarettevõtted

   Me võime avalikustada teie isikuandmeid ettevõttele ECCO Sko A/S, mille registreeritud aadress on Industrivej 5, 6261 Bredebro, Taani, ja muudele ettevõtetele, mille omanik on või mida kontrollib ECCO Sko A/S (“ECCO tütarettevõtted”), et nad pakuksid meile asjakohaseid teenuseid.

    

   D. Õigusjärglased

   Osana meie ettevõtte või selle osade üleminekust ümberkorraldamise, varade müügi, konsolideerimise, ühinemise vmt kujul võib aset leida teie isikuandmete üleminek teisele juriidilisele isikule.

    

   E. Muud avalikustamised

   Lisaks olukordadele, kus te olete nõustunud isikuandmete avalikustamisega või kus avalikustamine on vajalik andmete kogumise eesmärgi/eesmärkide saavutamiseks, võidakse isikuandmeid jagada ka eriolukordades, mille juhul meil on põhjust uskuda, et see on vajalik selliste isikute kindlaks tegemiseks, nendega kontakteerumiseks või nende vastu õiguslike toimingute tegemiseks, kes meie õigusi või vara, kasutajaid või kedagi teist, keda sellised tegevused võivad kahjustada, kahjustab, vigastab või häirib (tahtlikult või tahtmatult); andmeid võidakse jagada ka muudes olukordades, kus see on vajalik õiguslike nõuete püstitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks. 

  • 3.2 Andmete edastamine kolmandatesse riikidesse

   Teenusepakkujate kasutamine ja teie isikuandmete avalikustamine teistele ECCO ning ECCO Europe-i tütarettevõtetele ja muudele andmesaajatele võib tähendada teie isikuandmete edastamist riikidesse, kus ei pruugi kehtida teie jurisdiktsiooniga võrreldavalt kaitsvat andmekaitsemäärust, ja mida Euroopa Komisjon või riiklikud andmekaitseasutused ei pruugi käsitleda isikuandmete piisavat kaitset tagavana (niinimetatud „ohtlikud kolmandad riigid“). Selliste riikide hulka kuuluvad, kuid ei ole nendega piiratud, Ameerika Ühendriigid, Kanada, Hiina, Vietnam, Singapur, Tai, Malaisia, Jaapan, Lõuna-Korea, Indoneesia, Austraalia ja Uus-Meremaa.

    

   Me nõuame, et teie isikuandmete edastamisel „ohtlikesse kolmandatesse riikidesse“ rakendaksid kõik nende andmete saajad teie isikuandmete kaitseks asjakohaseid kaitsemeetmeid, pidades kinni Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud standardsetest andmekaitse klauslitest, nt GDPR-i artikkel 46(2). Rohkema teabe saamiseks meie poolt kasutatavate standardsete andmekaitse klauslite kohta vaadake palun järgnevat linki siit. Kui andmesaaja on sertifitseeritud Ameerika Ühendriikide „Privacy Shield“ raamistiku alusel, peetakse ka seda asjakohaste kaitsemeetmete tagamiseks teie isikuandmete kaitsmiseks; vt EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse artiklit 46(2). Rohkema teabe saamiseks  Ameerika Ühendriikide „Privacy Shield“ raamistiku kohta klõpsake palun siia.  

    

   Kui teil on mistahes küsimusi, võtke palun ühendust meie klienditeeninduse esindajatega vastavalt OSALE 1 (MEIE KONTAKTANDMED).

 • 4. KUIDAS ME TEIE ANDMEID SÄILITAME JA KUSTUTAME

  Teie isikuandmeid valdame meie ja me hoiame neid kujul, mis võimaldab teie identifitseerimist mitte kauemaks kui see on vajalik eesmärkidel, mille jaoks isikuandmeid koguti ja seaduslikult töödeldi. See tähendab seda, et me säilitame ja töötleme teie isikuandmeid seni kuni me teile teenuseid pakume, ning säilitame neid ka pärast seda seni kuni see on vajalik mistahes võimalike vaidluste, mida võidakse hiljem tõstatada, lahendamiseks, või seni, kuni seadus teisiti sätestab. Pärast seda me kas kustutame teie isikuandmed või muudame need anonüümseks nii, et neid ei saa enam teie identifitseerimiseks kasutada. 

   

  Me kustutame kogu teabe, mis meie mõistlike hinnangute järgi näib olevat ebatäpne või aegunud; seda põhjustel, mis on seotud kas andmete kogumisest möödunud ajaga või muu meie valduses oleva teabega.

   

  Me kustutame teie isikuandmed või muudame need anonüümseks põhjendamatu viivituseta ka juhul kui te esitate meile kirjaliku taotluse, välja arvatud juhul, kui meil on kehtiv õiguslik alus teie isikuandmete säilitamise jätkamiseks. Palun vaadake ka OSA 5 (TEIE ÕIGUSED JA KUIDAS NÕUSOLEKUID TAGASI VÕTTA NING TELLIMUSEST LOOBUDA).  

 • 5. TEIE ÕIGUSED JA KUIDAS NÕUSOLEKUID TAGASI VÕTTA NING TELLIMUSEST LOOBUDA

  Vastavalt kehtivale andmekaitsemäärusele on teil teatud õigused. Mõned neist õigustest on üpris keerukad ja sisaldavad erandeid; seepärast soovitatakse teil nende õiguste täielike selgituste saamiseks lugeda vastavaid seadusi ja reguleerivate asutuste suuniseid. Ent allolevaid osasid avades leiate kokkuvõtte oma õigustest.

  • 5.1 Õigus andmetele juurdepääsuks

   Teil on õigus saada kinnitust selle kohta, kas teie isikuandmeid meie poolt töödeldakse või mitte. Lisaks on teil õigus saada üksikasjalikumat teavet säilitatavate isikuandmete ja meie poolt ette võetud töötlemise kohta ning teatud tingimustel ka õigus saada koopia nendest isikuandmetest.

  • 5.2 Õigus parandada

   Teil on õigus lasta enda kohta käivaid ebatäpseid isikuandmeid parandada ja, võttes arvesse töötlemise eesmärki, lasta puudulikud isikuandmed täielikuks muuta.

  • 5.3 Õigus kustutada

   Mõnel juhul on teil õigus oma isikuandmete kustutamiseks ilma põhjendamatu viivituseta. Need asjaolud sisaldavad järgmist; i) isikuandmed ei ole enam vajalikud seoses eesmärkidega, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi; ii) te võtate tagasi nõusolekul põhinevaks töötlemiseks antud nõusoleku; iii) töötlemise eesmärgiks on otseturundus ja iv) isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult. Ent õigusele kustutada kehtivad teatud üldised erandid. Olukordades, kus töötlemine on vajalik, sisaldavad need üldised erandid järgmist; i) väljendus- ja teabevabaduse kasutamine; ii) vastamine õiguslikule kohustusele; või iii) õiguslike nõuete püstitamine, täitmine või kaitsmine. 

  • 5.4 Õigus töötlemist piirata

   Mõnel juhul on teil õigus oma isikuandmete töötlemise piiramiseks. Töötlemise piiramise korral võime me jätkata teie isikuandmete talletamist. Ent me töötleme neid muul juhul ainult i) teie nõusolekuga; ii) õiguslike nõuete püstitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks; iii) teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitseks; või iv) olulise avaliku huvi põhjustel. 

  • 5.5 Õigus andmete ülekandmisele

   Sellises ulatuses, mil töötlemise õiguslikuks aluseks on teie nõusolek ja sellist töötlemist viiakse läbi automatiseeritult, on teil õigus saada oma isikuandmeid struktureeritud, üldiselt kasutatavas ja masinloetaval kujul. Ent see õigus ei kehti seal, kus see võiks negatiivselt mõjutada teiste õigusi ja vabadusi.

  • 5.6 Õigus vaidlustada

   Teil on õigus vaidlustada oma isikuandmete töötlemine teie konkreetse olukorraga seotud põhjustel, kuid seda vaid ulatuses, kus töötlemise õiguslik alus on asjaolu, et töötlemine on vajalik i) üldiste huvidega seotud ülesande täitmiseks või ECCO-le ülesandeks tehtud avaliku võimu teostamiseks; või ii) õigustatud huvide elluviimiseks meie või kolmanda osapoole poolt. Sellisel juhul peatame me isikuandmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui me suudame selgelt näidata mõjuvaid õiguslikke põhjuseid töötlemiseks, mis tühistavad teie huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemine on vajalik õiguslike nõuete püstitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.

    

   Teil on ka õigus vaidlustada teie isikuandmete meiepoolne töötlemine otseturunduse eesmärkidel (sealhulgas profiili koostamine turunduse eesmärkidel). Sellise vaidlustuse esitamisel peatame me teie isikuandmete sel põhjusel töötlemise.

  • 5.7 Õigus nõusolekut tagasi võtta

   Eeldades, et töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek, on teil õigus see nõusolek igal ajahetkel tagasi võtta.

    

   Juhul kui te võtate tagasi juba antud nõusoleku, lõpetame me teie isikuandmete töötlemise, välja arvatud ja ulatuses, mil määral on jätkuv töötlemine lubatud või nõutav vastavalt kehtivale isikuandmete määrusele või teistele kehtivatele seadustele ja määrustele. Teiepoolne nõusolekust loobumine ei mõjuta mingil juhul eelneva töötlemise, mis põhines nõusolekul enne selle tagasi võtmist, seaduspärasust.

    

   Kui te hoidute vajalike nõusolekute andmisest või nõusolekud hiljem tagasi võtate, ei pruugi te selle tulemusena saada kasu mõnedest meie poolt pakutavatest teenuste pakkumistest
  • 5.8 Õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele

   Te võite alati esitada kaebuse oma kohalikule andmekaitse järelevalveasutusele. Andmekaitse järelevalveasutus Eestis on

    

   Andmekaitse Inspektsioon

   Väike-Ameerika 19

   10129 Tallinn

   Eesti 

   www.aki.ee  

    

   Me anname endast parima tagamaks, et me kaitseme teie isikuandmeid, et me hoiame teid kursis sellega, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, ja et me vastame kehtivale andmekaitsemäärusele. Juhul kui te ei ole rahul oma isikuandmete töötlemise ja kaitsega või meilt saadava teabega, kutsume me teid üles meid sellest teavitama, et me saaksime end parandada. Palun ärge kõhelge meiega ühendust võtmast ka juhul kui te soovite kasutada oma õigusi.

    

   Palun võtke meiega ühendust viisidel, mis on loetletud OSAS 1 (MEIE KONTAKTANDMED). Selleks, et saaksime teie taotlusega tegeleda, esitage palun ka asjakohane teave, sealhulgas oma täisnimi ja e-posti aadress, et me saaksime teid identifitseerida. Me vastame teie päringule põhjendamatu viivituseta.

    

   Te saate alati loobuda nõusolekust uudiskirjade jmt saamiseks ja e-posti loendi tellimusest loobuda, järgides igas meilt saadavas e-kirjas või muus suhtluses olevaid juhiseid.

    

   Kui te olete meie süsteemis konto loonud, saate te oma kontot hallata ja selle kustutada ka kontole sisse logides ja seda administreerides.

 • 6. LINGID TEISTELE VEEBILEHTEDELE

  Me võime esitada linke kolmandate osapoolte veebilehtedele. Need lingitud veebilehed ei ole meie kontrolli all ja me ei saa seega võtta vastutust või kohustusi meie veebilehtedega lingitud kolmandate osapoolte tegevuse eest. Enne oma isikuandmete avalikustamist mistahes teisel veebilehel soovitame me teil vaadata läbi vastava veebilehe kasutamise tingimused ja privaatsuspoliitikad.

 • 7. KÄESOLEVA PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTMINE

  Me jätame endale õiguse selle privaatsuspoliitika osi tulevikus omal äranägemisel lisada, muuta või eemaldada, tagamaks seda, et selles sisalduv teave pakub asjakohast ja piisavat teavet teie isikuandmete meiepoolse kogumise ning töötlemise kohta.

   

  Käesolevat privaatsuspoliitikat võib täiendada muu meilt või teiselt ECCO või ECCO Europe-i tütarettevõttelt saadud teave ja muud tingimused, mis kehtivad kas sellele veebilehele või millega te olete nõustunud osana suhtlusest meie või teise ECCO või ECCO Europe-i tütarettevõttega.

  Meie privaatsuspoliitika uuendatud versiooni leiate alati aadressilt ee.ecco.com  

   

  Kui te olete andnud nõusoleku meilt uudiskirjade ja muu teabe saamiseks, teavitame me teid kõigist selle privaatsuspoliitika uuendustest ka otse e-posti teel.

   

  Versioon 05.2018


  ECCO & ECCO Europe Affiliates

  Riik

  ECCO Distributors DAC

  Ireland

  ECCO France S.A.S.

  France

  ECCO Holding A/S

  Denmark

  ECCO Holst A/S

  Denmark

  ECCO Leather B.V.

  The Netherlands

  ECCO Shoes Trade Ltd.

  Turkey

  ECCO Shops Vestdanmark A/S

  Denmark

  ECCO Sko A/S

  Denmark

  ECCO Europe (Austria) GmbH

  Austria

  ECCO Europe (Cyprus) Ltd.

  Cyprus

  ECCO Europe (Czech Republic) s.r.o.

  Czech Republic

  ECCO Europe (Danmark) A/S

  Denmark

  ECCO Europe (Deutschland) GmbH

  Germany

  ECCO Europe (Great Britain) Ltd.

  UK

  ECCO Europe (Hungary) Kft.

  Hungary

  ECCO Europe (Norway) AS

  Norway

  ECCO Europe (Poland) Sp.z.o.o.

  Poland

  ECCO Europe (PORTUGAL), LDA

  Portugal

  ECCO Europe (Sweden) AB

  Sweden

  ECCO Europe Adriatic d.o.o.

  Croatia

  ECCO Europe AG

  Switzerland

  ECCO Footwear  Romania SRL

  Romania

  ECCO Europe Footwear d.o.o. Beograd-Novi Beograd

  Republic of Serbia

  ECCO Europe Kenkä Oy

  Finland

  ECCO Europe OBUTEV SL, trgovsko podjetje, d.o.o.

  Slovenia

  ECCO Europe Retail (Slovakia) s.r.o.

  Slovakia

  ECCO Europe Switzerland AG

  Switzerland

  SIA ECCO Europe Baltic

  Latvia

   

   

PIKKUS (CM)

Käelaba pikkuse mõõtmiseks aseta mõõdulint oma käelaba alguskohta ja mõõda selle kaugus oma keskmise sõrme otsast.

PIKKUS (CM)

Käelaba pikkuse mõõtmiseks aseta mõõdulint oma käelaba alguskohta ja mõõda selle kaugus oma keskmise sõrme otsast.

LEIA OMA SUURUS

Sinu jalalabal on pehmed kumerused ja me arvame, et sellised peavad olema ka sinu jalatsid. Seetõttu, püüdes tagada jalatsite loomulikku jalgasobivust, disainitakse ECCO-s jalatsid sinu jalakuju järgi.

Järgi seda hõlpsat kolmesammulist meetodit:

 1. Et mõõta oma jalalaba pikkus kannast varvasteni, läheb vaja ainult paberit, pliiatsit ja joonlauda.
 2. Tõmba oma kõige pikema varba ette kriips ja mõõda kaugus paberi servast kriipsuni.
 3. Leia saadud mõõdu abil allpool olevalt liugurilt oma ECCO jalatsi suurus.

Pea meeles, et mõõta tuleks mõlemad jalalabad, sest nende suurus võib veidi erineda. Jalatsinumbri määrab pikem jalalaba.

Soovitused paremaks sobivuseks: paljudel mudelitel on paremaks jalgasobivuseks eemaldatav sisetald. Veelgi paremaks jalgasobivuseks proovi mõnda muud meie erineva paksusega sisetaldadest.


LEIA OMA SUURUS

Sinu jalalabal on pehmed kumerused ja me arvame, et sellised peavad olema ka sinu jalatsid. Seetõttu, püüdes tagada jalatsite loomulikku jalgasobivust, disainitakse ECCO-s jalatsid sinu jalakuju järgi.

Järgi seda hõlpsat kolmesammulist meetodit:

 1. Et mõõta oma jalalaba pikkus kannast varvasteni, läheb vaja ainult paberit, pliiatsit ja joonlauda.
 2. Tõmba oma kõige pikema varba ette kriips ja mõõda kaugus paberi servast kriipsuni.
 3. Leia saadud mõõdu abil allpool olevalt liugurilt oma ECCO jalatsi suurus.

Pea meeles, et mõõta tuleks mõlemad jalalabad, sest nende suurus võib veidi erineda. Jalatsinumbri määrab pikem jalalaba.

Soovitused paremaks sobivuseks: paljudel mudelitel on paremaks jalgasobivuseks eemaldatav sisetald. Veelgi paremaks jalgasobivuseks proovi mõnda muud meie erineva paksusega sisetaldadest.


LEIA OMA LAPSE SUURUS

Arvestades lapse jalgade kasvamise kiirusega, soovitame sul neid mõõta iga 2–3 kuu tagant. ECCO jalatsid järgivad sinu lapse jala loomulikku kuju ja jätavad kasvavale jalale piisavalt ruumi varvaste liigutamiseks.

Järgi seda hõlpsat kolmesammulist meetodit:

 1. Lase oma lapsel seista paljajalu paberil. Paberi serv ja lapse kand peavad puudutama seina.
 2. Tõmba lapse kõige pikema varba ette kriips ja mõõda kaugus paberi servast kriipsuni.
 3. Leia saadud mõõdu abil allpool olevalt liugurilt käesoleval hetkel lapsele sobiv ECCO jalatsi suurus.

Soovitame mõõta mõlemad jalalabad, sest nende suurus võib veidi erineda. Jalatsinumbri määrab pikem jalalaba.


/ /

Teie kinga suurus

0
SUURUS /

Saadud kahe mõõdu abil leia allpool asuvast suuruste tabelist oma suurus.

Saadud kahe mõõdu abil leia allpool asuvast suuruste tabelist oma suurus.

TASUTA TAGASTAMINE

Tunned endiselt muret suuruste pärast? Ära muretse! Kui jalatsid ei sobi, siis sa saad need tasuta 30 päeva jooksul tagastada ja me maksame sulle kogu raha tagasi. Lisateabe saamiseks tutvu meie tagastuseeskirjadega.

 

Samuti võid külastada mõnda meie poodidest, kus meie töötajad aitavad sul õige suuruse leida. Leia oma lähim kauplus siin.

 

Kui sul on lisaküsimusi, võta ühendust meie klienditeenindusega.

TASUTA TAGASTAMINE

Tunned endiselt muret suuruste pärast? Ära muretse! Kui jalatsid ei sobi, siis sa saad need tasuta 30 päeva jooksul tagastada ja me maksame sulle kogu raha tagasi. Lisateabe saamiseks tutvu meie tagastuseeskirjadega.

 

Samuti võid külastada mõnda meie poodidest, kus meie töötajad aitavad sul õige suuruse leida. Leia oma lähim kauplus siin.

 

Kui sul on lisaküsimusi, võta ühendust meie klienditeenindusega.

TASUTA TAGASTAMINE

Tunned endiselt muret suuruste pärast? Ära muretse! Kui jalatsid ei sobi, siis sa saad need tasuta 30 päeva jooksul tagastada ja me maksame sulle kogu raha tagasi. Lisateabe saamiseks tutvu meie tagastuseeskirjadega.

 

Samuti võid külastada mõnda meie poodidest, kus meie töötajad aitavad sul õige suuruse leida. Leia oma lähim kauplus siin.

 

Kui sul on lisaküsimusi, võta ühendust meie klienditeenindusega.